Hopp til innhold

Ny bok: Politiarbeid i praksis. Politibetjenters erfaringer

En del av forsiden på boken
POLITIARBEID I PRAKSIS: Ny bok fra førsteamanuensis Linda Hoel om praktisk politiarbeid kommer 25. september.
Førsteamanuensis Linda Hoel ved Politihøgskolen avdeling Bodø kommer nå ut med boken «Politiarbeid i praksis». Boken skal gi innsyn i det praktiske politiarbeidets utfordringer og muligheter slik politibetjenter erfarer dette.

- Boken er en kraftig redigering av min doktoravhandling hvor jeg undersøker politifolks erfaringer med politiarbeid. Jeg bestemte meg for å skrive denne boken fordi den løfter frem et tema som jeg mener er et utelatt område fra politiforskningen i Norge - og ellers i verden, forteller Linda Hoel og fortsetter:

- I boken har jeg forsøkt å se nærmere på hva erfaringene til politibetjentene handler om. For å få fram erfaringene spurte jeg betjenter hva de opplever som viktig i sitt politiarbeid. I boken beskriver betjentene sine møter med ulike situasjoner og sårbare mennesker, og den gir oss innsyn i det praktiske politiarbeidets utfordringer og muligheter.

Førsteamanuensis Linda Hoel

FORFATTEREN BAK BOKEN: Linda Hoel har i en årrekke forsket på politifolks praksis for å få bedre innsikt i hva politiarbeidet handler om. Hun underviser i yrkesetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode ved Politihøgskolen avdeling Bodø.

Hoel forsøker å gi svar på hva som er viktig for at politibetjenter skal oppleve sitt arbeid som godt utført. Førsteamanuensisen forsøker vise hvordan et «kunnskapsstyrt politiarbeid» også trenger kunnskap ervervet gjennom ulike erfaringer - livserfaring og praksiserfaring.

- Men boken viser også at ureflektert erfaring kan være lite hensiktsmessig som handlingsgrunnlag, sier Hoel

Teori og virkeligheten
- Betjentene jeg intervjuet opplever relasjonen som kjernen i politiarbeidet. Relasjonen har blant annet betydning for betjentens autoritet, som et effektivt politiarbeid krever. En god kontakt med borgerne har også en verdi i seg selv for betjenten, sier Linda Hoel.

Førsteamanuensisen forteller at dette ikke er forskning som forsøker å generalisere hvordan ståa er i politiet, men den forsøker si noen om hva som står på spill i politiarbeidet.

- Etter 22. juli og Politianalysen snakker vi om et bedre og effektivt politiarbeid, men hva erfarer politibetjenten som et godt og effektivt politiarbeid, og hva krever dette av den enkelte politibetjent, avslutter forskeren.

I følge forlagets beskrivelse av boken, så gir den et teoretisk grunnlag for gode møter mellom politi og publikum, og kan inspirere og motivere fremtidige og erfarne politibetjenter til å fortolke situasjoner og mennesker ut fra et praktisk-etisk perspektiv. For alle andre som leser boken gir den en dypere forståelse for de ulike sammenhenger politibetjenter inngår i, og hvordan de må forholde seg til disse sammenhengene i sin praksis.

«Alt skjedde jo så fort. Det gikk bare et par minutter fra vi satt og planla hvordan vi skulle håndtere et husbråk til jeg stod over et lik med et svært krater i hodet. Ansiktet var trykt inn og hjernen trykt ut.» 
Are, politibetjent

Publisert: - Sist oppdatert: |