Hopp til innhold

Nye utfordringer for ytringsfriheten

Logo Fritt Ord
FRITT ORD ARRANGERER DEBATTMØTE: 12. september arrangeres debattmøtet «Nye medier og 22. juli – utfordringer for ytringsfriheten». Førsteamanuensis Inger Marie Sunde fra Politihøgskolen holder innlegg.
Fritt Ord inviterer til debattmøte om «Nye medier og 22. juli – utfordringer for ytringsfriheten». Inger Marie Sunde, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, holder innlegg.

- Det er mye snakk om åpne og lukkede kilder på internett, og hva er det vi legger i dette. Det er noe av det jeg er invitert til å snakke om av Fritt Ord og debattmøtet «Nye medier og 22. juli – utfordringer for ytringsfriheten».. Den nye virkeligheten vi lever i dreier seg i stor grad om nye kilder, som for eksempel Twitter, Facebook, You Tube og andre, forteller Inger Marie Sunde, førsteamanuensis ved forskningsavdelingen ved Politihøgskolen.

Stiftelsen Fritt Ord ble opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten, og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur.

Under det forestående debattmøtet i Fritt Ords lokaler i Oslo ønsker de å sette fokus på de utfordringene ytringsfriheten har i dag.

Ytringsfrihet og sosiale medier
Inger Marie Sunde ga i vår, i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt, ut rapporten «Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett». Rapporten følger opp regjeringens handlingsplan og gir innsikt i et problem som hittil har vært lite belyst i internasjonal forskning.

- Det er viktig å forstå personvernspørsmålene som knytter seg til sosiale medier. Overvåkningsmulighetene har blitt mange gjennom de nye kanalene, og dette kan føre til at politiets virksomhet mot borgeren blir for nærgående. Tidligere forholdt vi oss til den gamle kjente metoden telefonavlytting som gjelder lukket kommunikasjon. I dag prates det mye om å overvåke såkalte «åpne kilder» på internett. Det er ikke gitt at politiet fritt kan utnytte personopplysninger på sosiale medier selv om de kalles «åpne». De nye mediene har gjort det vanskeligere å skille mellom åpne og lukkede kilder, noe som skaper utfordringer i forholdet mellom politiets metodebruk og borgernes krav på personvern, sier Sunde.

Inger Marie Sunde understreker at det bør forskes mye mer på temaet for å fremskaffe fakta som gjør det mulig å vurdere hvordan politiets metoder på internett bør foregå. Faktaopplysningene bør brukes i en bred debatt som sikrer legitimitet for nye politimetoder.

- Vi har et behov for forskning rundt temaene rettssikkerhet, teknologi og personvern. Mange ser behovet for nye metoderegler, men dette forutsetter et bedre faktagrunnlag som forskningen må frembringe, avslutter Sunde.

Torsdag 12. september inviterer Fritt Ord til debattmøte «Nye medier og 22. juli – utfordringer for ytringsfriheten» -  les mer om arrangementet på Fritt Ords nettsider.

Publisert: - Sist oppdatert: |