Hopp til innhold

Politihøgskolens høringssvar om Politianalysen

Politihøgskolen i Oslo
HØRINGSSVAR TIL POLITIANALYSEN: Politihøgskolen har overlevert sine høringssvar om Politianalysen.
Politihøgskolen (PHS) har avgitt sitt høringssvar om Politianalysen. Et hovedpunkt er at politiet må bygge sin utvikling på kvalitativ god og uavhengig kunnskap, noe høgskolen ønsker å bidra til.

Noen øvrige momenter i høringssvaret er følgende:

PHS bør beholde sin akademiske frihet – både samfunnet og politiet vil være tjent med det. Dette er ikke til hinder for at PHS samhandler og er en del av strategisk styring i politietaten.

PHS mener at de 10 grunnprinsippene som utgjør verdigrunnlaget for norsk politi naturlig må ligge til grunn for kvalitetsreformen.

Fokuset på beredskap og utrykning må ikke fortrenge kvaliteten og fokuset på politiets kjerneoppgaver.

PHS ser flere positive konsekvenser av sentralisering og reduksjon av antall politidistrikter, men påpeker at det mangler kritisk forskning og innhenting av internasjonal kunnskap om virkninger og mulige negative konsekvenser.

Les hele høringssvaret fra PHS.

Alle høringssvar fra distrikter og særorgan vil bli samlet og lagt ut på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |