Hopp til innhold

Politistudentene delt i synet på bevæpning

Student i skytesimulator
STUDENTENE ER DELT: RECPOL-tall viser at avgangsstudentene ved PHS, 2013, er delt i synet på generell bevæpning.
For første gang har Politihøgskolen (PHS) gjort en undersøkelse om studenters syn på bevæpning. Tallene viser at avgangsstudentene ved Politihøgskolen i 2013, er delt i synet på generell bevæpning i tjenesten.

En tredjedel av studentene støtter generell bevæpning, en tredjedel sier nei og en tredjedel har ikke tatt stilling til spørsmålet.

Resultatene kommer fram i annen runde i Politihøgskolens store studentundersøkelse RECPOL - som på en rekke områder kartlegger studentenes sammensetning, holdninger og oppfatninger om ulike spørsmål. Resultatene vil bli sammenlignet med resultater fra undersøkelser av studenter på andre profesjonsutdanninger i Norge, og politirekrutter i andre europeiske land.

Ett eksempel på funn i undersøkelsen er altså hva studentene mener om generell bevæpning.

462 av avgangselevene ved PHS 2013 responderte på spørsmålet: «Bør politiet alltid bære våpen i tjenesten? 32 prosent svarte ja, 33 prosent svarte nei - og 35 prosent svarte at de ikke hadde tatt stilling til spørsmålet.

Mer positiv
- Tidligere undersøkelser blant Politiets Fellesforbunds (PFs) medlemmer viste i 2011 at 60 prosent var mot, 20 prosent for og 20 prosent var ubestemte. Landsmøtet til PF i 2012 gikk inn for generell bevæpning. Men sammenligner vi svarene fra studentene med PF-medlemmene sine svar gitt i 2011 ser vi at andelen som ikke har tatt stilling til spørsmålet er høyere blant studentene. Ser vi på de medlemmene som har tatt stilling, er studentene mer positiv til spørsmålet om generell bevæpning. Vi kan kanskje si det slik at færre har tatt et klart standpunkt, sier førsteamanuensis Silje Bringsrud Fekjær ved Politihøgskolen.

Den nye undersøkelsen gir også muligheter for å se nærmere på hvilke grupper blant politistudentene som er mest positive og negative til bevæpning, og hva som påvirker holdninger til bevæpning. Det vil bli undersøkt nærmere i videre studier.

- Vi har nå god statistikk, med solid og representativt tallmateriale på en rekke områder. Vi vil se nærmere på mange spørsmål etter hvert, men vi ser allerede at det er mange interessante funn - som går direkte inn i debatten om både politiet og samfunnet, sier Silje Bringsrud Fekjær.

Slik ble spørsmålet stilt:
«Bør politiet alltid bære våpen i tjenesten?»

Ja: 32 prosent
Nei: 33 prosent
Har ikke tatt stilling: 35 prosent
Totalt: 100 prosent (462)

Publisert: - Sist oppdatert: |