Hopp til innhold

9 av 10 nyutdannete i jobb

Skjorte politiuniform
JOBB: Antallet nyutdannete med vitnemål fra 2013 som er i jobb i etaten øker. Illustrasjonsfoto
Nye tall fra Politidirektoratet viser at nær 9 av 10 nyutdannete med vitnemål fra Politihøgskolen i 2013 nå er i jobb i etaten. Det er drøyt 11 prosent flere enn ved årsskiftet.

I alt 662 av ca. 700 studenter fra 2013-kullet har nå fått vitnemål, det er nesten 95 prosent. Av disse igjen har 592, eller 89,4 prosent, jobb i etaten, viser tallene med målepunkt 31. mars. 315 av de 592 med vitnemål har fast ansettelse, viser en oppdatert oversikt fra Politidirektoratet.       

- Dette er gledelig, politiutdanning gir jobb. Og det er grunn til å tro at det økte fokuset på å få nyutdannete i jobb inn i de stillingene som opprettes nå ser ut til å slå inn. Det er viktig at fokuset på dette opprettholdes i hele etaten, sier rektor Håkon Skulstad ved Politihøgskolen.  

350 nye stillinger også i 2014
Høsten 2013 ble det opprettet 350 nye stillinger som nyutdannet politi kunne søke. I tillegg kommer en naturlig avgang på ca. samme antall, noe som til sammen skulle gi de som går ut av Politihøgskolen gode jobbmuligheter. Regjeringen har besluttet å opprettholde ordningen med 350 nye stillinger også høsten 2014 - slik at avgangsstudentene inneværende år møter de samme mulighetene.

Den totale bemanningen i politiet øker, det er blitt noen flere jurister og sivilt ansatte. Antallet politifaglig ansatte står stille i første kvartal, etter en økning på 319 stillinger i løpet av 2013. Det forventes at det totale antallet politifaglig ansatte vil øke også i løpet av 2014.

Publisert: - Sist oppdatert: |