Hopp til innhold

Doktorgrad: Etnisk kapital viktigere enn klasse

Mariann Stærkebye Leirvik
DISPUTERT: Politihøgskolen gratulerer Mariann Stærebye Leirvik med vel overstått disputas.
Mariann Stærkebye Leirvik fra PHS disputerte torsdag 3. april ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: «Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere».

Utgangspunktet for avhandlingen er at etterkommere av innvandrere gjør det relativt godt på skolen, når langt i utdanningssystemet og mange velger profesjonsyrker. De er kjennetegnet av et utdanningsdriv. Samtidig er det en del som gjør det relativt dårlig og faller tidlig fra eller går ut av videregående uten bestått vitnemål. Sammenliknet med etnisk norske er de derfor en mer polarisert gruppe når det gjelder skoleprestasjoner og utdanningsvalg.

I avhandlingen er Mariann Stærkebye Leirvik opptatt av å se nærmere på hvorfor det går bedre enn forventet - les mer om avhandlingen på uio.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |