Hopp til innhold

Kronprinsessen åpner konferanse om vold mot barn og kvinner

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
KRONPRINSESSEN ÅPNER KONFERANSE: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner konferansen «Barn og kvinners rett til trygghet og ikke voldelig liv». Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff
5. mai arrangerer Politihøgskolen (PHS) sammen med «For Kvinners Helse og Trygghet 1,6 Norge» konferansen «Barn og kvinners rett til trygghet og ikke voldelig liv». Konferansen blir åpnet av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

For andre gang arrangerer Politihøgskolen og For kvinners helse og trygghet 1,6, konferansen på Politihøgskolen.

- Konferansen «Barn og kvinners rett til trygghet og ikke voldelig liv» er veldig glad for at Kronprinsessen setter et så viktig og alvorlig tema på dagsorden. Det gir saken større tyngde og mer fokus - det er viktig for de kvinner og barn som utsetter for vold og undertrykking, sier Mia Michelle Fossesholm Hoel i «For Kvinners Helse og Trygghet 1,6 Norge».

Beredskap og trygghet
«Barn og kvinners rett til trygghet og ikke voldelig liv» er midt i kjerneområdet for Politihøgskolens virksomhet - kunnskap for et tryggere samfunn. Konferansen vil belyse temaer som beredskapen og forebyggingen av voldelige angrep, kulturspesifikk og æres relatert vold - og hvordan politiet arbeider effektivt og kunnskapsbasert med slike former for kriminalitet lokalt og globalt.

- I år fokuserer vi på temaer som er høyaktuelle for tiden, voldtekt, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Til konferansen kommer Eva Torill Jacobsen fra Integrerings og mangfolddirektoratet og hun skal snakke om hvordan norske minoritetsjenter reddes fra tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Ambassadene henter disse jentene i utlandet og tar dem med hjem til Norge, forteller fagansvarlig for konferansen og forsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk.

Se fullstendig program og meld deg på konferansen

Pressehenvendelser:
Generelle pressehenvendelser rettes til kommunikasjonsrådgiver Vibeke Schjem på tlf: 402 36 733. Pressehenvendelser vedrørende H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit rettes til kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Marianne Hagen på tlf: 900 74 124.

Publisert: - Sist oppdatert: |