Hopp til innhold

Vellykket redningsøvelse 2014

ROS: Studentenes innsats både i rollen som politi og som markør var med på at redningsøvelsen 2014 kan betraktes som vellykket, sier politioverbetjent May- Wenche Hansen.
Forrige uke ble den årlige redningsøvelsen i Bodø gjennomført. 144 B1-studenter deltok i den omfattende øvelsen.

- Med tanke på at dette var første gang B1-studentene fra Bodø var ute iført uniform, utenfor høgskolens område - skal de virkelig ha ros for en fabelaktig gjennomføring og  innsats under de forskjellige øvelsene. Øvelsene var ikke lagt opp som enkle øvelser, men studentene håndterte dem godt. Studentenes innsats både i rollen som politi og som markør var med på at redningsøvelsen 2014 kan betraktes som vellykket, sier politioverbetjent May-Wenche Hansen.

Den årlige redningsøvelsen for B1 studentene er en omfattende øvelse. Totalt bestod redningsøvelsen av tre forskjellige øvelser (4 scenarier). Samlet ble øvelsene gjennomført 24 ganger. Siste dag ble brukt til evaluering samt besøk hos Hovedredningssentralen (HRS).

144 B1-studenter ble fordelt i 24 basisgrupper. Hver basisgruppe spilte rollen som politi på en øvelse samt deltok som markør på minimum en øvelse. Det ble lagt opp til at studentene fikk være observatører på øvelser hvor de ikke selv hadde noen rolle.

Fra øvelsen

«Hele» Bodø deltok
Under øvelse tre som var en samvirkeøvelse med to ulike scenario, leide vi inn en innsatsleder fra Salten politidistrikt. Denne fulgte studenten som var utpekt til å være innsatsleder, og fungerte som en mentor for studenten under hele gjennomføringen.

- Øvelse dag en var et scenario med en minibuss fra en skole i Bodø som hadde kollidert med en varebil fra Yara. Det ble meldt om farlig gods på stedet. Det var i 12 involverte markører. I denne øvelsen deltok Salten brann, helse og Sivilforsvaret. Øvelsen ble gjennomført 3 ganger, sier Hansen.

- Dag to fikk studentene melding om ønsket bistand fra HRS, da ferga MF Værøy hadde hatt en eksplosjon med etterfølgende brann om bord. Ferga «drev» i indre havn, ca. 150 - 200 meter fra land. I denne øvelsen deltok totalt 23 studenter som markører. 4 av studentene lå i vannet. I scenarioet var det med fergemannskapet totalt involvert 37 stk. Under øvelsen deltok Salten brann, helse, Sivilforsvaret, Bodø radio, Bodø havn, HRS og 330 skvadronen. Øvelsen ble gjennomført tre ganger, sier May-Wenche.

Fra øvelsen

Som en avslutning på tema redningstjeneste, dro studentene på besøk til Hovedredningssentralen (HRS). Hos HRS fikk de en «brief» fra en av deres redningsledere samt fra en flyver av Seaking ved 330 skvadronen. Avslutningsvis fikk studentene en omvisning i operasjonsrommet til HRS.

Publisert: - Sist oppdatert: |