Hopp til innhold

Ny toppledelse ved Politihøgskolen

Nina Skarpenes og Tor Tanke Holm
PÅTROPPENDE TOPPLEDERE: Nina Skarpenes og Tor Tanke Holm blir den nye topplederduoen ved Politihøgskolen.
Nina Skarpenes tar fra 1.september over som toppsjef og rektor ved Politihøgskolen (PHS). Tor Tanke Holm blir ny assisterende rektor.

Endringene skjer etter Håkon Skulstad ble innbeordret av Politidirekoratet, i første omgang for ett år, til å lede arbeidet med den kommende Politireformen.

Siw Hansen Thokle etterfølger Tor Tanke Holm som leder av avdeling for etter- og videreutdanning ved høgskolen. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for bachelorutdanningen ved avdeling Stavern, hvor hun har vært leder siden denne ble opprettet i 2010. Arbeidet med å finne hennes etterfølger i Stavern er igangsatt.

Bakgrunn: Nina Skarpenes
Nina Skarpenes (50) er utdannet Cand. paed. fra Universitetet i Oslo, og hun har lang og bred erfaring fra Politihøgskolen. Hun har tidligere arbeidet som assisterende avdelingsleder ved avdeling for etter- og videreutdanning (EVU), som utviklingskoordinator, som høgskolelektor ved EVU og grunnutdanningen.

Skarpenes har vært assisterende rektor siden høsten 2008. Hun har også arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk og ledelse ved Krigsskolen og som førstekonsulent og forskningsassistent ved Universitetet i Oslo. Hun er sakkyndig oppnevnt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og styremedlem i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Bakgrunn: Tor Tanke Holm
Tor Tanke Holm (51) har siden januar 2009 vært avdelingsleder for Politihøgskolen etter- og videreutdanninger. Han er utdannet fra Politiskolen i 1985, og er i tillegg Cand Mag fra Universitetet i Oslo, med statsvitenskap og internasjonale emner. Tanke Holm har en bred bakgrunn fra internasjonal polititjeneste, blant annet for OSSE og ulike FN-oppdrag. Han var politistipendiat ved NUPI i tre år - og før det internasjonal rådgiver for den sørafrikanske sannhetskommisjonen i 1997-1998.

Tanke Holm har videre lang fartstid fra Politiets overvåkningstjeneste, og han arbeidet også i flere år som seksjonsleder for analyse og forebygging i Politidirektoratet, før han startet ved Politihøgskolen i 2009. Tanke Holm var også medlem av Traavik-utvalget, som analyserte Politiets sikkerhetstjeneste som en del av evalueringen i bakkant av 22. juli.

Siw Hansen Thokle

SKAL LEDE EVU: Siw Hansen Thokle etterfølger Tor Tanke Holm som leder av avdeling for etter- og videreutdanning.

Bakgrunn: Siw Hansen Thokle
Siw Hansen Thokle (46) er utdannet fra Politiskolen i 1991, og har i tillegg utdanning innen avhørsteknikk, veiledning og ledelse.

Thokle har arbeidserfaring som lensmannsbetjent, førstebetjent, etterforskningsleder, og dessuten som lærer ved PHS i perioden 2001-2004. Hun var lensmann i Stokke i Vestfold før hun ble avdelingsleder i Stavern i 2010.

Flere nye ledere
Før sommeren ble Anne Kristine Aure utnevnt til fungerende leder for Studieavdelingen. Aure har lang fartstid i politietaten, og er utdannet Cand.jur.

For kort tid siden ble Johnny Steinbakk ansatt som avdelingsleder for Politihøgskolens avdeling for bachelorutdanning i Bodø, og det blir altså etter hvert en ny avdelingsleder for bachelorutdanningen i Stavern.

Politihøgskolen har dermed fått ny toppledelse, og flere nye ledere på kun kort tid.

Foreløpig programerklæring
- Vi er klare. Den nye ledelsen skal stå for både kontinuitet og utvikling. Politihøgskolen skal levere god utdanning på alle nivåer, og vi skal være i forkant med kunnskap og forskning. Det får være vår foreløpige programerklæring. Ingen skal bekymre seg for at det ikke kommer flere målsettinger fra vår side, sier påtroppende rektor Nina Skarpenes med et glimt i øyet.

Publisert: - Sist oppdatert: |