Hopp til innhold

Nye bøker om politivitenskap og økonomisk kriminalitet

Forsiden på bøkene «Innføring i politivitenskap» og «Ekonomisk brottslighet».
NYE BØKER: Forskere ved PHS har gitt ut bøkene «Innføring i politivitenskap» og «Ekonomisk brottslighet».
Forskere ved Politihøgskolen (PHS) har gitt ut bøkene «Innføring i politivitenskap» og «Ekonomisk brottslighet».

Professorene Helene. I. O. Gundhus og Paul Larsson fra Politihøgskolen har sammen med lektor Rolf Granér fra Linnéuniversitetet utgitt boka «Innføring i politivitenskap».

Professorene Helene O. I. Gundhus og Paul Larsson

REDAKTØRER: Professorene Helene O. I. Gundhus og Paul Larsson er ute med nye bøker.

- Bokas målsetting er å gi en innføring i de tema, diskurser og problemstillinger som er mest sentrale innen forskningen i politivitenskap, med hovedvekt på nordisk politiforskning, sier redaktørene.

Andre bidragsyterne i boka fra PHS er høgskolelektor Birgitte Ellefsen og professor Tor-Geir Myhrer - se oversikt over samtlige bidragsytere.

«Innføring i politivitenskap» er rettet mot politifolk og politistudenter på alle nivåer og politiforskere, men også til praktikere og akademikere innenfor andre fagfelt som er interessert i forskning på politiet.
 
Fire deler
Bokas første del tar for seg forskning på politiets historie, kontroll og styring av politiet, i tillegg til rettslige aspekter ved politiarbeidet. Andre del drøfter hvem som rekrutteres til politiet og hva som karakteriserer politiets yrkeskultur.

Tredje del belyser hva politiet faktisk gjør og ser nærmere på sentrale temaer innenfor forebygging og politiavhør. Siste del drøfter det vanskelige politiarbeidet og polisær virksomhet utenfor politiet. Avslutningsvis skisseres utfordringer for framtidens politi. 
 
«Ekonomisk brottslighet» - forskning fra 1940-tallet frem til i dag
- Forskningen på dette området har vært godt gjemt, så med boka ønsket vi å samle forskningen på dette området, fra 1940-tallet og frem til i dag, og gjøre den lett tilgjengelig, forteller redaktør Paul Larsson.

Larsson har utgitt boka «Ekonomisk brottslighet» sammen med medredaktørene Tage Alalehto som er universitetslektor ved universitetet i Umeå og Lars Korsell, enhetssjef i Brottsförebyggande rådet i Stockholm.

Dette sies om boka:
«
Denna bok samlar exempel på betydande nordisk forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 1940-tal till i dag. De olika bidragen handlar om hur ekonomisk brottslighet bör definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi vet om den ekonomiske brottslingen. Till det kommer reglering och bekämpningsstrategier. Sammantaget vill boken visa att den nordiska forskningen om ekonomisk brottslighet håller hög kvalité i en internationell jämförelse. Den fyller även ett viktigt bidrag i att lyfta fram nordiska förhållanden, vilket oftast inte uppmärksammas internationellt, samt den särpräglade forskning som bedrivs i norden.»

Publisert: - Sist oppdatert: |