Hopp til innhold

«Politimetoder i endring» innvilget forskningsmidler

Helene O. I. Gundhus
GUNDHUS LEDER PROSJEKTET: PHS har fått innvilget totalt i overkant av 11 millioner - fordelt over tre år.
For første gang er Politihøgskolen (PHS) innvilget forskningsmidler fra Norges Forskningsråd (NFR). Det er prosjektet «Politimetoder i endring/New trends in modern Policing», ledet av professor Helene O. I. Gundhus, som er innvilget støtte.

- Vi er veldig glad for at akkurat dette prosjektet gikk inn. Det er et viktig prosjekt som vil utvikle ny kunnskap om politimetoder, og det er en stor annerkjennelse til forskningsmiljøet ved PHS, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Proaktive og reaktive metoder
«Politimetoder i endring/New trends in modern Policing» ledes av professor Helene O. I. Gundhus og skal pågå fra 2015 til 2018.

- Siktemålet er å utvikle ny kunnskap innenfor politivitenskap på områder som mangler empirisk forskning og teoriutvikling både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal det bidra til et mer dynamisk og robust forskningsmiljø for nye og etablerte forskere, forteller professor Gundhus.

I prosjektet skal fire ulike caser knyttet til økonomisk kriminalitet, MC-kriminalitet, volumkriminalitet og transnasjonalt politiarbeid kartlegges for å utforske trender i moderne politiarbeid.

- Formålet med prosjektet er å se på den økende sammenflettingen av politimetoder som tas i bruk før lovbrudd oppstår - såkalt proaktivt politiarbeid - og polititiltak i etterkant av lovbruddet - såkalt reaktivt politiarbeid. Tradisjonelt har kriminalitetsforebygging og etterforskning vært atskilte politimetoder. I dag forventes det at politiet er i forkant og jobber både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd, som organisert, økonomisk og volumkriminalitet.

11 millioner
PHS har fått innvilget totalt i overkant av 11 millioner - fordelt over tre år. 

- Av lønnsmidler innebærer dette et PhD-prosjekt, et seniorprosjekt eller PhD-prosjekt, et seniorprosjekt, forteller Gundhus.

-  I tillegg har vi blant annet fått innvilget tre måneders gjesteforskerstipend til professor Nick Fyfe.

Modent prosjekt
Søknaden til Norges Forskningsråd ble sendt i februar 2014. Det har vært en gruppe på tre personer som har jobbet med søknaden: Helene O.I Gundhus, Johanne Yttri Dahl og Paul Larsson.

- Vi har søkt om midler til prosjektet tre ganger tidligere, og prosjektet har fått tid til å modne, forteller Gundhus.

Prosjektgruppen vil etter ansettelser bestå av minst seks deltakere samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere fra Scottish Institute for Policing Research (SPIR), University of Cape Town, Polisutdanningen ved Linnaeus University, Bråttsforebyggande Råd, forskningsgruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) og prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Publisert: - Sist oppdatert: |