Hopp til innhold

Innbyggerne stoler på politiet

Polititjenestemenn snakker med en kvinne
GODE TALL: 89 prosent av befolkningen har svært høy eller ganske høy tillit til politiet. Illustrasjonsfoto.
Det norske folk stoler på politiet. Innbyggerundersøkelsen viser at nesten ni av ti nordmenn har svært høy eller ganske høy tillit til politiet.

Politiet gjennomfører jevnlig den såkalte Innbyggerundersøkelsen for å få kunnskap om folks syn på etatens oppgaveløsning. Meningsmålingsinstituttet Ipsos MMI har spurt i overkant av 6000 innbyggere over hele landet om deres syn, og hele undersøkelsen med kommentarer er nå lagt ut på politi.no.

89 prosent av befolkningen har svært høy eller ganske høy tillit til politiet. Det har vært en kraftig økning i tillit siden målingen i 2012 da 80 prosent svarte det samme. Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det er betryggende at tilliten til politiet har økt betydelig siden 2012.

- Jeg velger å tro at noe av økningen kan tilskrives at publikum opplever at politiet har gjennomført forbedringer etter terrorhendelsen 22. juli 2011 og påfølgende kritikk av politiet.

Folk flest føler seg trygge
Det oppleves å være trygt å bo og ferdes i Norge. 91 prosent svarer at de føler seg meget trygg eller ganske trygg og trygghetsfølelsen er høy over hele landet. Det folk er mest bekymret for å bli utsatt for er trafikkfarlige hendelser, men befolkningen har også høy tiltro til at politiet kan håndtere dette. Det folk har minst kjennskap til politiets evne til å håndtere er ulike typer kriminalitet på internett, som svindel, trakassering og identitetstyveri.

Nesten 80 prosent av respondentene svarer at de ikke har opplevd noe kriminelt. Ifølge undersøkelsen er det bare i overkant av 50 av prosent av dem som svarer at de har vært utsatt for kriminalitet, som anmelder hendelsen til politiet.

Ser fremover
Politiets planer om å utvikle digitale tjenester på nett blir godt mottatt av publikum. To tredjedeler av respondentene mener det vil forbedre tjenestene, for eksempel fornying av pass, våpensøknad eller anmeldelser, hvis de blir tilgjengelige på nett. Nesten 9 av 10 vil dele bilde eller film fra en hendelse som kommer i politiets søkelys.

- Vi har flere områder vi må bli bedre på: Vi må fortsette å få ned restansene, unngå å henlegge saker med kjent gjerningsmann og lykkes med å prioritere alvorlig kriminalitet som voldtekt, familievold og vold mot barn, sier politidirektør Humlegård.

Bidrag fra Politihøgskolen
Fra Politihøgskolen har Marit Egge, Gunnar Thomassen, Henning Klatran og Jon Strype siden før sommeren arbeidet med utformingen av årets innbyggerundersøkelse, sammen med Politidirektoratet og Ipsos MMI.

- Innbyggerundersøkelsen følger opp temaer vi har sett på i tidligere studier, og sammen med PODs og våre egne tidligere undersøkelser byr årets survey på et stort og spennende materiale for videre forskning på forholdet mellom politi og publikum, sier Jon Strype.

Publisert: - Sist oppdatert: |