Hopp til innhold

350 nye politistillinger også i 2014

JOBB: Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal kunne tilbys jobb så raskt som mulig i løpet av 2014. Illustrasjonsfoto
Det opprettes 350 nye politifaglige stillinger også i 2014. Stillingene er nå i all hovedsak fordelt på politidistriktene, med virkning fra høsten.

Dette fremgår av disponeringsskrivet fra Politidirektoratet, som ble offentliggjort torsdag 20. februar. Dermed videreføres ordningen som første gang ble innført høsten 2013, med at det opprettes 350 nye stillinger som nyutdannete politi kan søke på. I tillegg legges det til grunn en naturlig avgang på ca. 350 politifaglig ansatte årlig, dette er da stillinger som også skal etterfylles. Samlet utgjør dette 700 stillinger.

- Det er gledelig at ordningen med å opprette 350 nye stillinger i politiet videreføres. Sammen med naturlig avgang er det da et godt grunnlag for at ferdig utdannete fra Politihøgskolen har et tilstrekkelig antall stillinger de kan søke på. Det er viktig at flest mulig kommer raskest mulig i jobb, sier rektor Håkon Skulstad.

Jobb så raskt som mulig
Politidirektoratet understreker også i disponeringsskrivet at de vil følge tettere opp ansettelsene i de 350 nye stillingene.

På politi.no formidler Politidirektoratet følgende:

«Ressursøkningen i 2014 er et viktig skritt på veien mot målet om en nasjonal politidekning på to tjenestepersoner per 1 000 innbygger i 2020. Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal kunne tilbys jobb så raskt som mulig i løpet av 2014.»

Frigjør ressurser
Videre pekes det på frigjøring av politiressurser:

«I tillegg til de politioperative stillingene, får etaten 70 nye sivile stillinger som skal frigjøre politiressurser samt at vi har fått 35 millioner til transport av arrestanter. Denne bemanningsveksten skal blant annet styrke etterforsking innen datakriminalitet og økonomisk kriminalitet og frigjøre politiressurser fra transportoppgaver».

Disponeringsskrivet med fordeling av de 350 nye stillingene kan du lese på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |