Hopp til innhold

Nytt nettverk mot internasjonal organisert kriminalitet

Direktør Mark Shaw
GLOBAL AKTØR: Direktør Mark Shaw har lang erfaring i internasjonale operasjoner.
Et nytt nettverk mot internasjonal organisert kriminalitet ble sist torsdag presentert på Politihøgskolen. Global Initiative Against Transnational Organized Crime har på kort tid etablert seg som er kraftfullt initiativ, med norsk støtte.

Politihøgskolen og Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet sto bak invitten til å presentere det nye initiativet ved Politihøgskolen på Majorstua. Haavard Reksten, leder av Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen ønsket et tredvetalls tilhørere velkommen, blant dem forskere og faglig ansatte ved PHS og representanter fra Utenriksdepartementet. Reksten introduserte to innledere, Mark Shaw, direktøren for det nå etablerte initiativet, og Odd Berner Malme, en nestor innen norsk politi og internasjonalt samarbeid, og som har spilt en nøkkelrolle i etableringen av initiativet.

Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har støttet opp om etableringen av initiativet, som nå har fått hovedsete i Geneve.

Nettverk og nye verktøy
Mark Shaw, opprinnelig fra Sør-Afrika, har flere tiår bak seg som internasjonal deltager og leder av internasjonale aktiviteter mot kriminalitet og i arbeid for stabilitet og utvikling, blant annet i FN-systemet. Han ble utnevnt til direktør for det relativt nystartede initiativet i september 2013.

Initiativet startet med et ønske fra flere sentrale aktører og enkeltpersoner om å komme opp med nye og helhetlige analyser og kunnskap, for å skaffe ny forståelse og nye verktøy i kampen mot den stadig mer omfattende og komplekse organiserte internasjonale kriminaliteten.

Både Odd Berner Malme og Mark Shaw understreket betydningen av nye tilnærminger og konkrete forslag til effektive tiltak mot denne typen kriminalitet, som ikke kjenner noen grenser, bokstavelig talt. Initiativet inviterer inn eksperter og ressurspersoner, som uavhengig av «sin» tilhørighet ser på ulike problemstillinger - sammen. Kunnskap og mulige løsninger presenteres så ut til organisasjoner og myndigheter i mange land - og legges ut på nett – i regi av nettverket. En viktig ambisjon er å sette nye agendaer.

Odd Berner Malme

NORSK NESTOR: Odd Berner Malme har vært sentral i etableringen av initiativet.

Afrika påvirker
Nettverket har nylig gitt ut rapporter om situasjonen i Mali og Nord- og Vest-Afrika, som er blitt en stadig mer sammenvevd hovedkanal med mange illegale transportsystemer, ikke minst for smugling av narkotika, også til Europa. I de afrikanske områdene har man skjøre statsdannelser og konfliktområder, hvor internasjonal kriminalitet har et stort spillerom, og blir en del av de ulike styringssystemene i områdene. Dette utgjør nye trusler mot sikkerhet og stabilitet, og påvirker kriminalitetsutfordringene i mange land verden over.

Du kan lese mer om publiserte rapporter og Global Initiative Against Transnational Organized Crime her.

Publisert: - Sist oppdatert: |