Hopp til innhold

Samarbeidsavtale mellom PHS og KRUS

Politiuniform
SAMARBEID: Tettere samarbeid og økt forståelse for etaten. Illustrasjonsfoto
Det er inngått samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgensutdanningssenter (KRUS). Avtalen dreier seg om økt faglig samarbeid gjennom kompetanseutveksling.

Formålet med samarbeidet er å heve de fagansatte og studentenes kompetanse, ikke minst tverretatlige kunnskap. Samt kjennskap til etatenes oppgaver og utfordringer, og å styrke mulighetene for felles prosjekter innenfor forskningsfeltet.

- Samarbeid med andre aktører som arbeider med kriminalitetsbekjempelse er viktig, og særlig institusjonene i justissektoren. KRUS er en sentral aktør som det er viktig for PHS å ha et godt samarbeid med, sier rektor Håkon Skulstad.

Viktig avtale
- Fagmiljøene ved både PHS og KRUS er hver for seg forholdsvis små. Et samarbeid vil kunne styrke vårt felles arbeid med kriminalitetsbekjempelse. Samtidig vil det også bidra til å heve kvaliteten på arbeidet til begge institusjonene, sier rektor.

I avtalen skrives det at PHS og KRUS bør gjensidig bistå med gjesteforelesninger og bistå med sensurarbeid.

- KRUS og PHS har utfyllende kompetanse som vil kunne styrke utdanningstilbudene og forskningsarbeidet ved begge institusjonene. KRUS vil også kunne bidra med viktig kunnskap i et kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Publisert: - Sist oppdatert: |