Hopp til innhold

Stort engasjement på Utdanningskonferansen

Deltakerne i paneldebatten
PANELDEBATT: Forbundsleder PF, Sigve Bolstad (f.v), riksadvokat Tor Aksel Busch, avdelingsdirektør for politifag Politidirektoratet, Knut Smedsrud, stortingsrepresentant Jan Bøhler, statssekretær Vidar Brein-Karlsen og debattleder Aslak Bonde.
Etter noen års opphold arrangerte Politihøgskolen (PHS) på ny Utdanningskonferansen for fullt hus. Årets konferanse belyste utfordringer knyttet til utdanning og kompetanseutvikling i politi- og lensmannsetaten.
Sjef PHS Håkon Skulstad

ÅPNING: Sjef PHS Håkon Skulstad åpnet Utdanningskonferansen 2014.

- For oss er det viktig å ha stor åpenhet om politiutdanningen og kunnskapsutviklingen i politiet. Det må samfunnet kunne kreve av oss. Vi ønsker en engasjert debatt om politiutdanningen fordi politiet er viktig, sa sjef Politihøgskolen, Håkon Skulstad i sin åpning.

- Det ville være trist om det ikke er en debatt. Samtidig er denne debatten for viktig til at den kun baserer seg på synsing - det er viktig at den bygger på kunnskap. Det ønsker vi å bidra til gjennom denne konferansen ved å invitere representanter fra regjeringen, Stortinget, Politidirektoratet, øverste påtalemyndighet, politiet og Politihøgskolen til å bidra med sine innspill.

Utdanning av fremtidens politi
Hvilken utdanning må fremtidens politi ha? Dette spørsmålet ble stilt som opptakt til den nesten to timer lange paneldebatten. Etter akkurat 100 dager i regjering var det statssekretær Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet som holdt første innlegg, og han fokuserte blant annet på det Skulstad nevnte i sin innledning - tanken om et differensiert utdanningsløp ved PHS. For i sin innledning stilte sjef PHS Håkon Skulstad spørsmål om hvem framtidens politi er - generalisten med spesialkompetanse, eller spesialisten med påbygging fra PHS?

- Jeg tror alle er enige om at grunnutdannelsen må bestå som i dag, men spørsmålet er hvordan vi skal innrette oss med tanke på spisskompetanse. Da tenker jeg for eksempel på om revisorene eller økonomer bør få en kortere innføring. Men jeg tror det er viktig å ha høgskolen som en ramme, sa statssekretær Brein-Karlsen.

I panelet satt:

  • Statssekretær Vidar Brein-Karlsen, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Stortingsrepresentant, tidligere medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler
  • Avdelingsdirektør for politifag, Knut Smedsrud, Politidirektoratet
  • Riksadvokat Tor Aksel Busch
  • Forbundsleder Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund

Debatten ble ledet av politisk journalist Aslak Bonde.

Publisert: - Sist oppdatert: |