Hopp til innhold

Ny undervisning skal møte den nye kriminaliteten

To politistudenter som sitter bak datamaskiner
NY FAGPLAN: Den nye fagplanen vil gjelde for studenter som tas opp på bachelorutdanningen studieåret 2014/2015.
Mer tverrfaglighet og flere felleseksamener preger den nye fagplanen for bachelorutdanningen som tas i bruk neste studieår.

Basert på justert rammeplan, som ble godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet 23. januar 2014, er det utarbeidet en fagplan for alle tre studieår. Det er lagt vekt på å styrke «den røde tråden» mellom de tre studieårene.

- Vi ønsker at studentenes kompetanse i kunnskapsbasert politiarbeid skal styrkes. Fagplanen bygger både på forskningsbasert kunnskap og erfaringslæring, sier ass. rektor Nina Skarpenes og fortsetter:

- Vi har integrert flere fag i ett undervisningsløp og har slått sammen eksamener. Et eksempel er ordenstjeneste og ordensjuss - hvor politifaglærere og lærere i juss nå vil undervise i fellesskap.

Skarpenes påpeker at intensjonen ved omstruktureringen er at studentene skal sitte igjen med et godt og relevant læringsutbytte. Et læringsutbytte som gjør dem i stand til å møte de utfordringene man får som generalist – i et samfunn som utvikler seg og med et kriminalitetsbilde i endring. 

Forebygging alle tre studieår
Utdanningen inneholder de samme fem hovedområdene som før: Politi og samfunn, Metode, Orden og beredskap, som har byttet navn fra Operative oppgaver, Forebyggende oppgaver og Etterforsking. Orden og beredskap er det største hovedområde på 67 studiepoeng, etterfulgt av Etterforsking på 44 studiepoeng. Hvert hovedområde er inndelt i flere emner.

- Forebyggende oppgaver er nå gjennomgående i alle tre studieår. Det økte fokuset på dette hovedområdet innebærer at studentene, gjennom å bli introdusert for hovedområdet allerede i B1, vil være bedre rustet til å utvikle sin forståelse for og kunne bidra i det forebyggende arbeidet i praksisåret, forteller Skarpenes.

Digitalt politiarbeid på timeplanen
Nytt er også emnet Digitalt politiarbeid, som i tillegg til politiets datasystemer, tar for seg grunnleggende teknologiforståelse. Studentene vil få kunnskaper om internett, nettverk, datamaskiners oppbygning og sosiale medier.

Den nye fagplanen vil gjelde for studentene som tas opp studieåret 2014/2015. Studenter som allerede er i utdanningsløpet, vil følge gammel fagplan. Arbeidet med rammeplan og fagplan vil bli evaluert.

Publisert: - Sist oppdatert: |