Hopp til innhold

Regjeringa vil styrke kunnskapen om radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom utdanningene

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
LA FREM HANDLINGSPLAN: Statsminister Erna Solberg og justisminster Anders Anundsen under pressekonferansen på Politihøgskolen.
Regjeringa ved statsministeren og politisk ledelse i ni departement, la fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Styrking av utdanningene og forskning stod i fokus.

- Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av myndigheter, sa Erna Solberg da regjerningen la fra sin handlingsplan for å styrke innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Under fremleggelsen av handlingsplanen i dag kom regjeringen med 30 konkrete tiltak for å forebygge radikalisering og estremisme.

Kunnskap er viktig
- Kunnskap er en forutsetning for at politiet skal hindre radikalisering og voldelig ekstremisme, seier rektor ved Politihøgskolen Håkon Skulstad, og fortsetter:

- Politihøgskolen er fornøyd med at regjeringa framhever forsking og utdanning som to viktige tiltak for å få mer kunnskap om radikaliseringsprosessen. Bachelorutdanningen er en bred generalistutdanning med fokus på generelle verktøy og fenomener. En vesentlig del har relevans også med tanke på «radikalisering og voldelig ekstremisme». Fra høsten blir faget kriminalitetsforebygging et gjennomgående fag, fra første til tredje studieår. I tillegg innføres et nytt vesentlig emne. «Digitalt politiarbeid», som inngår i alle tre studieår, er svært relevant både med hensyn til forebygging og etterforskning av saker som kan knyttes til «radikalisering og voldelig ekstremisme».

Les handlingsplanen «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» og les kronikken «Ny giv mot radikalisering» av Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og statsminister Erna Solberg.

Publisert: - Sist oppdatert: |