Hopp til innhold

Forskningen ved Politihøgskolen i 2013

Forsiden på Forskningsmeldingen 2013
LEDENDE: Politihøgskolens ambisjon er å være et ledende miljø innen politiforskning.
- Årets forskningsmelding viser stor bredde i forskningen og sterk relevans for politiet, sier rektor Håkon Skulstad i forordet.

Forskningsmeldingen fra Politihøgskolen forteller om høy aktivitet i 2013 både på områdene formidling og publisering. Antallet mediebidrag er høyt, og nivå i antall publikasjonspoeng er godt på høyde med tidligere år. Særskilt for 2013 var også en høy produksjon av lærebøker.

- Sterke søknader til Norges forskningsråd viser engasjement og vilje til å satse. Det er bra. Større fokus på forskning støttet av Norges forskningsråd er en svært viktig strategisk utvikling som vi nå begynner å se resultater av, sier rektor Håkon Skulstad og fortsetter:

- Økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innebærer en kvalitetsheving som er viktig både for utdanning og forskning, og som igjen stimulerer fagutviklingen. Etableringen av Nordisk tidsskrift i politiforskning er sentralt i denne utviklingen.

Også i år vil Skulstad rette en spesiell takk til både faglige ansatte og samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre Politihøgskolen til en spennende og faglig drivende arbeidsplass.

Publisert: - Sist oppdatert: |