Hopp til innhold

Ser egen adferd med nye briller

Politistudent og markør under øvelse i gata
KONFLIKT PÅ GATE: Det er førsteårsstudenter i Oslo som deltar i forskningsprosjektet. Politistudent Emil N er her utstyrt med kamerabriller under en case som tar for seg konflikt på gata.
Utstyrt med kamerabriller deltar politistudenter i et forskningsprosjekt som studerer en nyere metode for erfaringslæring.

Det er forskere ved London School of Economics (LSE) som har utviklet metoden som testes ut under øvelse i emnet Kommunikasjon og konflikthåndtering i første studieår. Metoden har blant annet blitt brukt til å studere hvordan politiet i England møter publikum.

- Formålet med prosjektet er å undersøke om metoden kan styrke politistudentenes evne til å lære av egne handlinger og erfaringer. Vi ser også på om metoden kan gi studentene et bedre grunnlag for å prestere i praksisåret, forteller førsteamanuensis Joshua Phelps ved Politihøgskolen som sammen med professor Saadi Lahlou fra LSE er ansvarlig for forskningsprosjektet. Førsteamanuensis Jon Strype fra Politihøgskolen, Post-doc. Sophie Le Bellu og Dr. Johannes Rieken, begge fra LSE, medvirker også i prosjektet.

Førsteamanuensis Joshua Phelps

KAMERABRILLE: Førsteamanuensis Joshua Phelps viser frem kamerabrillen som brukes under øvelsen.

Phelps forklarer at studentene og markørene blir utstyrt med såkalte «subcams», kamerabriller, under ulike caser. Når opptakene spilles av, blir det som å se casene gjennom øyene til studentene og markørene.

Vil skape refleksjon 
Etter øvelsen har forskerne individuelle intervjuer med studentene.  

- I de individuelle intervjuene med studentene prøver vi å skape en refleksjonsprosess. Spørsmålene vi stiller dem etter de har blitt vist videoene er av typen: hva er målet med situasjonen, hvorfor gjorde du slik, hva gjorde du som er bra og hva kan du gjøre annerledes neste gang?, forteller Phelps og legger til:

- Til nå har noen av studentene fått sett videoene fra markørenes perspektiv. Da kommer det ofte frem nye elementer ved situasjonen som ikke vises fra studentens perspektiv. Det kan eksempelvis være et smil eller en bekreftelse på studentenes opplevelse av å være rolig eller stresset i situasjonen. Vi kommer nok til å ta markørenes video mer i bruk fremover. 

Intervjuene med studentene og markørene blir filmet til bruk som datagrunnlag i forskningsprosjektet. Phelps håper at casene som er blitt filmet til nå også kan bli brukt i undervisning neste studieår.

Studenter positive
Politistudentene Emil N, Emil B og Lise er tre av studentene som har deltatt i forskningsprosjektet. Alle er positive til læringsmetoden. 

- Jeg ser nytten av metoden i praktiske øvelser. Den gjør at vi kan reflektere godt rundt vår egen opptreden i casene, sier Emil N.

- Jeg synes opplegget er veldig bra. Da jeg så videoen tenkte jeg: ja, det var derfor jeg tok den beslutningen!, forteller Emil B. og legger til:

- Jeg tror metoden kan være veldig god i øvelser med høy puls. I slike situasjoner er det lettere å få tunnelsyn og å glemme detaljer som kan ha stor betydning.

Lise påpeker, i likhet med Emil B, at hun hadde stort utbytte av å se opptak av de mest krevende casene.

- Det var veldig nyttig å se videoen fra casen som tok for seg en psykiatri-pasient. Det var en ganske krevende case, og ting skjedde så fort at det var veldig nyttig å kunne se gjennom hva vi gjorde på videoen etterpå. Etter å ha sett videoene fra casene og blitt intervjuet, er jeg blitt mer bevisst på hvordan kommunikasjon kan formidles på ulike måter.

Hun forteller videre at hun tenkte mer over kamerabrillene i caser med roligere tempo.

- Jeg synes det var litt ubehagelig å vite at jeg ble filmet, og tenkte nok litt over de i de roligste casene. I de casene hvor det var mer «action» glemte jeg at jeg hadde kamerabriller, og at markøren også hadde det, og da oppførte jeg meg nok mer naturlig.

Fortsetter neste studieår
- Vi vil fortsette med å ta i bruk kamerabrillene i Kommunikasjon og konflikthåndtering neste studieår også, men planen er da at prosjektet fremover skal legges opp på en mer systematisk måte. Vi kommer til å sammenligne studentene som er med i forskningsprosjektet mot dem som ikke er med. Videre er ideen å følge studentene gjennom hele utdanningsløpet, og eventuelt ut i jobb, for å evaluere metoden og resultatene, avslutter Phelps.   

Resultater fra forskningsprosjektet vil bli publisert fortløpende.    

Publisert: - Sist oppdatert: |