Hopp til innhold

Starter Nordens første politiforskningstidsskrift

Et skilt som sier tidsskrifter
OPEN ACCESS: Tidsskriftet «Nordisk politiforskning» publiseres fritt tilgjengelig på idunn.no. Illustrasjonsfoto.
Politihøgskolen med professor Paul Larsson i spissen starter opp Nordens første politiforskningstidsskrift. Første nummer av «Nordisk politiforskning» kommer ut i august.

- Med «Nordisk politiforskning» har vi som mål å presentere ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet, policing, i de nordiske landene, forteller Paul Larsson som er redaktør for tidsskriftet.

Med på laget har han medredaktørene Brita Bjørkelo fra Politihøgskolen, Rolf Granèr fra Linnéuniversitetet i Växjö og Lars Holmberg fra Københavns universitet. Redaksjonssekretær er Eileen S. Berglie fra Politihøgskolen.

Tidsskriftet, som skal utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, vil komme ut to ganger årlig. Første hefte publiseres fritt tilgjengelig på idunn.no i midten av august 2014.

Ønsker å medvirke til utvikling
- Tidsskriftets hovedformål er å medvirke til utviklingen av fagfeltet politiforskning samt spredningen av relevant forskning innen akademia, blant praktikere, ledere, i utdanningssystemet, myndighetene og media. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere artikler av praktikere som utfører forskning på eget felt, forteller Larsson.

Målgruppen for tidsskriftet er primært forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere, politiets ledelse, media og politiske myndigheter, særlig innen justissektoren.

Vil gjerne ha bidrag
«Nordisk politiforskning» vil gjerne ha bidrag fra forskere og andre som ønsker å publisere politirelevante artikler. Manuskripter sendes til redaksjonen på e-post: . Første nummer er fylt. Tidsskriftet vil publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk. Se idunn.no for forfatterveiledning.

Publisert: - Sist oppdatert: |