Hopp til innhold

mars

Politiuniform

Rapport om hvitvasking av penger

Politiet og påtalemyndigheten er ikke god nok til å identifisere og etterforske hvitvasking av penger. Det er hovedkonklusjonen i en rapport Politihøgskolen har utarbeidet for Politidirektoratet.

Doktorgrad om politiinngrep i den personlige frihet

Steinar Fredriksen fra Politihøgskolen disputerte 25. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Ro, orden og frihet - En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste».

Kunnskap og samarbeid mot digital kriminalitet

Polithøgskolen (PHS) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har 17. mars inngått avtaler om et omfattende samarbeid med hovedmål å styrke utdanning og forskning innen cybersikkerhet.
Fremvisning av patruljebil

Åpnet dørene for VGS-elever

Under «Åpen dag» ved Politihøgskolen i Oslo fikk elever fra videregående skole og andre interesserte et innblikk i politiutdanningen og politiyrket.
Studenter som går

Stadig flere søker Politihøgskolen

4229 søker Politihøgskolen i 2014, en økning på 177 søkere (4,3 prosent) fra rekordåret 2013. Også antallet som har PHS som førstevalg øker, 3318 mot 3233 i fjor, en økning på 85 søkere (2,3 prosent).
Hender på eit tastatur

- Studentane kjem aldri hit!

Politihøgskolen gjennomfører no for første gong «Innføring i juridisk metode» som hundre prosent nettbasert studium. Studentane har heile studiet, inkludert undervisning, samlingar og eksamen, på nett.