Hopp til innhold

Førstehjelp og livredning ved Politihøgskolen

LIVREDNING I VANN: Allerede ved opptaksprøvene vektlegger Politihøgskolen at søkerne har ferdigheter som gjør at de kan utføre livredning i vann.
Politistudenter får en grunnleggende opplæring, slik at den enkelte skal kunne utføre hensiktsmessig førstehjelp og livredning, inkludert livredning i vann.

Opplæringen er innrettet og prioritert inn mot situasjoner politiet kan møte, og handler om akutt hjelp inntil helsepersonell kan ta over.

I et innlegg i Politiforum fredag 21. mars hevder nestleder i PF-studentene Thomas Tveit at studentene får to dobbelttimer med førstehjelp i løpet av tre studieår. Dette er ikke riktig.

Undervisning og krav
Opplæringen er fra kommende studieår høst 2014 mer enhetlig enn tidligere for alle studiesteder, selv om noen variasjoner fortsatt finnes. Til sammen gis det rundt 22 undervisningstimer fordelt på tre studieår - og som i andre fag forutsettes det da forberedelser og egenlæring i tillegg til selve undervisningen. Første studieår må studentene gjennomføre et arbeidskrav i livreddende førstehjelp i vann, som avsluttes med hjerte-lungeredning. Slik kan da PHS være sikre på at alle har tilegnet seg -  og kan praktisere - grunnleggende livredning og førstehjelp.    

Fordelingen av undervisningen er fordelt på følgende måte:

11 timer i første studieår, samarbeid med Norsk Luftambulanse - 7 timer livreddende førstehjelp og 4 timer livredning i vann. Arbeidskrav må gjennomføres, med vurdering, før praksisåret. 

I andre studieår er det ca. 5 timer: En sanitetsopplæring i en modul som heter taktikk, som gjennomføres lokalt. Denne er på 3,5 timer, som er samme opplæring som gis innsatspersonell i distriktene. I tillegg kommer 1,5 time sanitet i leiropphold.

Høgskolelektor i fysisk trening Lillis Rabbing

Høgskolelektor i fysisk trening Lillis Rabbing

I tredje studieår er det ca. 5 - 6 timer, inkludert hjertestarter, noe førstehjelp og løfteteknikk.

Skal kunne stole på politiet
- Det er svært uheldig dersom det gis inntrykk av at utdanningen i førstehjelp og livredning under politiutdanningen er tilnærmet fraværende eller mangelfull. Politietaten, og ikke minst innbyggerne, skal være sikre på at politiutdanningen gir nødvendig opplæring i akutt hjelp inn mot situasjoner politiet kan møte. Vårt opplegg sikrer det, sier Lillis Rabbing, høgskolelektor i fysisk trening ved Politihøgskolen. Publisert: - Sist oppdatert: |