Hopp til innhold

Forebygging på timeplanen

BACHELOROPPGAVE OM FOREBYGGING: Politistudentene skal i løpet av tredje studieår skrive en bacheloroppgave med utgangspunkt i hovedområdet «Forebyggende oppgaver». Illustrasjonsfoto
Tredjeårsstudentene er i full gang med hovedområdet «Forebyggende oppgaver». Politistudent Hege gleder seg til gode diskusjoner om et område hun ser på som viktig i politiarbeidet.

Politiet skal forebygge kriminalitet ved å iverksette tiltak før et mulig lovbrudd blir begått eller skade oppstår.

- For meg innebærer god forebygging aktive tiltak som gjør at man kontinuerlig kan kartlegge og holde god oversikt i sitt distrikt/område. Ved å ha en oversikt over ungdom i «faresonen», kriminelle gjenger, narkotika og så videre, vil sjansen være større for å være i forkant, sier politistudent Hege som studerer i Stavern.

Tverrfaglig og kunnskapsbasert
Hovedområdet «Forebyggende oppgaver» er et tverrfaglig hovedområde hvor studentene skal arbeide med kunnskapsbasert, forebyggende politiarbeid. Arbeidet skal være lokalt forankret og primært rettet mot hverdagskriminalitet.

- Hovedområdet består av juridiske emner, kriminologi og kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Vi har en felles undervisningsplan for hele hovedområdet. I planen er det lagt opp til mye fellesundervisning der jurister, kriminologer og politifaglige underviser sammen. Hovedområdet inneholder også øvelser, forteller hovedområdekoordinator Trond Kyrre Simensen og fortsetter:

- Forebygging er et eget fagfelt på linje med etterforskning og operative oppgaver, men vi er samtidig tydelige på at kriminalitetsforebyggende arbeid er en del av politirollen.

Hege ser frem til å diskutere gode metoder og å lære hvilke fremgangsmåter som har vist seg å være effektive og nyttige.

- Jeg håper på en god blanding av teori og praksis, for et enda bedre utbytte av undervisningen.

Barn og ungdom
Hovedområdet har også fokus på forebygging inn mot barn og unge og forholdet til samarbeidende etater.

- Når det gjelder unge mennesker, mener jeg god forebygging vil kreve et godt samarbeid mellom ulike instanser, som skole og barnevern, slik at «negativ atferd» kan plukkes opp tidlig og at det deretter kan tilbys personrettet hjelp og veiledning, forklarer Hege.

Politistudentene skal i løpet av tredje studieår skrive en bacheloroppgave med utgangspunkt i hovedområdet «Forebyggende oppgaver». Les mer om dette i tidligere sak: «Langspurt for bacheloroppgaven».

Etter innføring av ny rammeplan i 2014, har «Forebyggende oppgaver» blitt et gjennomgående hovedområde i politiutdanningen.

Publisert: - Sist oppdatert: |