Hopp til innhold

Høyaktuelt om radikalisering og voldelig ekstremisme

Rektor Nina Skarpenes ønsker justis- og beredskapsminister Anders Anundsen velkommen.
REKTOR ØNSKET VELKOMMEN: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ble ønsket velkommen av rektor Nina Skarpenes.
For andre gang arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet Radikaliseringskonferansen ved Politihøgskolen (PHS). Hovedtema for årets konferanse var forebygging.

- Den oppdaterte trusselvurderingen som ble lagt frem fra PST i går synliggjør hvor viktig dagens konferanse er, sa rektor ved PHS Nina Skarpenes da hun ønsket velkommen til konferansen.

- Politihøgskolens visjon er «Kunnskap for et tryggere samfunn». Kunnskap er en forutsetning for å kunne forebygge og bekjempe radikalisering og ekstremisme. Gjennom forskning og utdanning vil Politihøgskolen bidra til kunnskapsutvikling innenfor dette feltet.

PST sitt oppdaterte trusselbilde var med på å gjøre årets radikaliseringskonferanse høyaktuell. Den allerede fulltegnede konferansen ble streamet både til et ekstra auditorium og på regjeringen.no.

- Det er en stor glede, og jeg er ganske stolt av å kunne stå her og ønske velkommen til en utrolig viktig konferanse om et usedvanlig tidsaktuelt tema. Da jeg gjorde det samme i fjor, var jeg nyslått og uerfaren, og i dag så står jeg her med en litt annen praktisk erfaring, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen da han åpnet Radikaliseringskonferansen.

Statsråden understreket at gårsdagens hendelser er en viktig påminnelse om den verden vi lever i, og hvilke konsekvenser det får når mennesker lar seg villede inn i ekstremisme. Anundsen understreket også at rekruttering til ekstreme miljøer ikke er en ny problemstilling, men at dette har eksistert i all tid.

- Derfor er det er viktig å forstå at det ikke bare kan være et myndighetsansvar å hindre radikalisering, det er et borgeransvar, et ansvar vi alle står i der vi ferdes.

Norge en del av fiendebildet
- Det blir jo sagt om oss som jobber i sikkerhetstjenesten, at når vi kjenner lukta av roser så ser vi etter gravfølget. Det betyr at vi har kanskje en litt pessimistisk innstilling til situasjonen, men det er jo tross alt temaet i dag og det er det som er vår jobb å forebygge.

Slik startet Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør ved strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste da han holdt sitt innlegg på Radikaliseringskonferansen. Fagdirektøren understreket det som Justis- og beredskapsdepartementet har uttalt, at det er viktig med tidlig forebygging.

- Vi kommer ofte inn veldig sent i prosessen, vi kommer ofte inn når personene har passert grensa til det straffbare, da er det i veldig mange sammenhenger for sent. Hvis man skal hindre dagens 13-14 åringer i å bli terrorister og voldsforbrytere, om en fire-fem år, må man starte den jobben i dag.

Fitje Hoffmann fortalte at Norge har vært en del av fiendebildet til de ekstreme islamistiske gruppene i flere år, nå er det både den norske politikken og befolkningen som blir sett på som en del av fienden.

Utover dagen ble også blant annet følgende temaer tatt opp, Toleransprosjektet og Kungälvsmodellen fra Sverige, VINK København og erfaring med mentorordning fra Danmark og SaLTo-leder Oslo kommune fortalte om politiets og kommunens utfordringer, erfaringer og arbeid med radikalisering, ekstremisme og hatkriminalitet.

Publisert: - Sist oppdatert: |