Hopp til innhold

Praksisforskning og praksiserfaring

Forsamlingen under konferansen
BODØ: Konferanse om politipraksis og politiforskning.
Politihøgskolen ved avdeling Bodø arrangerer en stor skandinavisk konferanse om politipraksis og politiforskning. Deltagere kommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Det er en stor glede å kunne ønske dere velkommen til Bodø og til konferansen om politipraksis og politiforskning. Dette er den første konferansen avdelingen vår i Bodø arrangerer, og vi er stolte av at fagmiljøet i nord har jobbet frem et så spennende, relevant og viktig program, sa rektor Nina Skarpenes da hun åpnet konferansen på Scandic Havet Hotell i Bodø.

Det er et uttalt ønske fra arrangørene ved Politihøgskolen at denne konferansen skal være et møtested, hvor forskere, praktikere og utdannere kan utveksle kunnskap og erfaringer. Konferansen ønsker å belyse hvordan forskning på erfaringer med politiarbeidet kan føres tilbake til praksisfeltet. 

 - Politihøgskolen har som ambisjon at vi skal være i front av profesjonsfeltet. Vi skal gjennom vår forskning og utdanning bidra til at politiet er i stand til å møte samfunnets krav og forventninger til tjenesten, og sørge for at politiet er forberedt på å møte et stadig mer krevende kriminalitetsbilde, sier rektor Nina Skarpenes.

Rektoren trakk fram at norsk politi står overfor en av de største reformene noensinne. Og på grunn av de store endringene som kommer er denne konferansen både viktig og aktuell. Hun understreket at kunnskap, både fra praksisforskning og praksiserfaring, vil være avgjørende for utviklingen av politiet.

- Vi trenger ny kunnskap og nye analyser for å kunne utvikle et fremtidens politi som er rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer, sier Skarpenes.

Erfaring fra politihverdagen
Til konferansen har det kommet deltagere og foredragsholdere fra Norge og fra flere andre skandinaviske land. Alle ønsker å dele av sin erfaring.

- Når jeg representerer politiet, vil det førsteinntrykket folk har av politiet følge meg, for jeg er jo politi. Og hvis det inntrykket de sitter med er negativt, blir det min jobb å endre det, slik at sisteinntrykket blir litt bedre, sier politibetjent og forhandler ved Stovner politistasjon, Kathrine Hamre.

Hamre snakket om møtet mellom innbyggeren og politiet, om hvor viktig det er å bygge tillit og ha god kommunikasjon når man møter mennesker.

- Hva som blir sagt i møtet mellom mennesker og politiet er viktig, men det aller viktigste er måten det ble sagt på, understreker politibetjenten.

Deltagerne på konferansen er fra forskjellige land, ulike politidistrikt og fra ulike kulturer. De forskjellige bakgrunnene som deltagerne har er et viktig element i konferansen.

- Formålet med konferansen er å belyse hvordan praksis, forskning og utdanning kan bidra til utvikling av profesjonsfeltet, sier en av arrangørene, førsteamanuensis Linda Hoel. 

- Vi håper konferansen vil belyse hvordan forskning på erfaringer med politiarbeidet kan føres tilbake til praksisfeltet, avslutter Hoel.

Publisert: - Sist oppdatert: |