Hopp til innhold

Fra park til bar - med politiloven i lomma

Politistudent Dardan snakker med en gjest
BRÅK PÅ BAR I BODØ: Politistudent Dardan innhenter informasjon om hva som er skjedd på stedet.
En bråkete bargjest nekter å forlate lokalet. Under visitasjonen kommer det frem at han bærer våpen. Hva gjør du? Denne uken har B1-studentene i Kongsvinger og Bodø hatt en tverrfaglig øvelse i håndtering av bråk på offentlig sted.

Totalt 165 studenter ved Politihøgskolen (PHS) sine avdelinger i Bodø og Kongsvinger har denne uken fått prøvd seg på å håndtere ordensforstyrrelser. Under Øvelse Park i Kongsvinger ble studentene satt sammen i par, og fikk prøve seg på ett av fire realistiske scenarioer de kan oppleve i en politi-hverdag.

I faget ordenstjeneste og ordensjus skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om oppgaver som første enhet på stedet og hvilke lover og forskrifter som hjemler myndighetsutøvelse innenfor operativ tjeneste. Det er viktig at studentene utvikler gode ferdigheter og kan reflektere over egne kunnskaper, holdninger og handlingsvalg i oppdragsløsningene.

To studenter snakker med en full mann

FULLT OPP: Politistudentene Fredrik og Stian har hendene fulle med å håndtere en beruset mann på offentlig sted.

Studentene ble målt på kommunikasjonsferdigheter, og i hvilken grad de ivaretok sin egen og kollegaens sikkerhet. Studentene ble testet i grunnleggende ferdigheter, som å ta riktig avgjørelse etter politiloven.

- Vi blir alltid overrasket over hvor mye studentene allerede kan. De er ikke nødt til å lære alt fra grunnen av, men har med seg mye godt allerede. Alt i alt er vi veldig fornøyde med studentenes innsats, forteller Hans Petter Lade, faglærer i ordenstjeneste og ordensjus ved B1 i Kongsvinger.

Blir trygge
PHS avdeling Bodø benyttet seg av to utesteder for å gi studentene et realistisk miljø under Øvelse Bråk på offentlig sted. Studentene fikk prøve seg på håndtering av en vanskelig bargjest, som ved visitasjon viste seg å bære kniv.

- Jeg ble litt stresset for visitasjonen, da jeg ikke fant kniven med en gang, forteller B1-student Hanna Staveland Hasselberg. Hun deltok i øvelsen, som politibetjent, i en patrulje sammen med to medstudenter. Hanna er tydelig på at praktiske øvelser tidlig i studieforløpet er en fordel.

- Slike øvelser gjør oss tryggere på hvordan vi løser utfordrende situasjoner. Kombinasjonen av teori og praksis er en god måte å lære på, forteller hun.

Politistudenter skiller to gjester som er i bråk med hverandre

BRÅKETE GJESTER: Politistudentene Mathias og Line skiller to gjester som er i bråk med hverandre.

Faglærer i ordenstjeneste og ordensjus ved B1 i Bodø, May-Wenche Hansen, forteller at øvelser av denne typen er med på å lære ferske studenter om opptreden, holdninger og lovverk.

- Det er svært viktig at studentene kan lovverket. Vi har gått igjennom politiloven i forkant, og dette er den andre praktiske øvelsen studentene har, hvor de får testet teorien ut i praksis. Studentene skal ha ros for at de er engasjerte, motiverte og ikke minst positive på å få tilbakemeldinger. Jeg er veldig fornøyd med studentenes innsats under øvelsen og ser frem til de neste øvelsene vi skal ha, avslutter hun.

Publisert: - Sist oppdatert: |