Hopp til innhold

Langspurt for bacheloroppgaven

Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen foreleser om vitenskapelighet i ordenstjeneste
GODE RÅD: Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen kom med gode råd for hvordan studentene kan jobbe med teori og metode i forbindelse med bacheloroppgaven.
Denne uken har B3-studentene ved Politihøgskolen hatt innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode. Det kommer godt med når arbeidet med bacheloroppgaven er like rundt hjørnet.

- Julenissen kommer tidlig i år. Dere har ingen egne arbeidskrav i dette emnet, og har derfor allerede fått to studiepoeng, smiler førsteamanuensis Jens Erik Paulsen foran de mange studentene som har møtt opp.

Han utdyper at det likevel er viktig at studentene følger undervisningen, da denne kunnskapen er viktig både for undervisningen i andre emner og for bacheloroppgaven - og da spesielt i forhold til metodekapittelet.

- Metodekapittelet er hjertet i oppgaven dere nå skal skrive: der skal dere redegjøre for hvordan dere kommer fra problemstilling til konklusjon, fortsetter Paulsen.

Relevant læringsutbytte
Studentene har denne uken fått utdelt en veileder, som skal hjelpe de gjennom arbeidet og skriveprosessen. Studentene skal på egen hånd søke seg frem til relevant litteratur, som skal legges til grunn for oppgaven på 6000 ord.  Studentene Leo og Sonia har begge funnet temaer de ønsker å fordype seg i.

To studenter smiler mot kameraet

MOTIVERTE: Studentene Leo og Sonia er klare til å ta fatt på oppgaveskriving.

- Det bør være noe du er interessert i å lære mer om og kan dra nytte av i arbeidslivet på et senere tidspunkt, forteller Leo, som skal skrive om «Stad-kontroller» - et svensk konsept som skal forebygge ordensproblematikk. Konseptet er et samarbeid mellom politi, utelivsbransjen og kommune.

Fokus på forebygging
Formålet med bacheloroppgaven er at studentene gjennom et selvstendig, skriftlig arbeid skal vise at de kan beskrive, belyse, analysere og drøfte problemstillinger knyttet til forebyggende politiarbeid. Studielederne oppfordrer studentene til å begynne tidlig, og jobbe jevnt.

En foreleser snakker foran et lerret

NYTTIG LÆRDOM: Førsteamanuensis Geir Aas forklarer studentene hvorfor det lønner seg å begynne arbeidet med bacheloroppgaven på et tidlig tidspunkt.

Sonia begynte å innhente kilder og informasjon til sin bacheloroppgave allerede mens hun gikk i B2.

- Jeg skal skrive om forebygging mot rekruttering av ungdom til radikale islamistiske miljøer, noe som er veldig relevant i dag, forteller hun.

En utfordring hun allerede har merket seg, er at det synes å være problematisk å finne kilder som går langt tilbake i tid.

- Jeg har derfor samlet all informasjon jeg har kommet over om temaet de siste årene, og vil bruke dette i oppgaven, forklarer Sonia.

Bacheloroppgaven skal leveres i begynnelsen av mai, men begge studentene begynner skriveprosessen allerede nå.

- Tiden går raskere enn man tror, smiler de. 

Publisert: - Sist oppdatert: |