Hopp til innhold

Med barnet i fokus

Høgskolelektor Oddbjørg Edvardsen
BARN OG VOLD: Høgskolelektor Oddbjørg Edvardsen skriver doktorgrad om politiets møte med barn som lever med vold i hjemmet.
Høgskolelektor Oddbjørg Edvardsen skriver doktorgrad om politiets erfaringer i ordensoppdrag. Edvardsen ønsker å løfte fram politiets praksis.

- Jeg håper å være ferdig før jeg går av med pensjon, spøker Oddbjørg Edvardsen når vi spør om fremdriften for doktorgraden.

Høgskolelektoren er godt i gang med sin doktorgrad om politiets erfaringer fra ordensoppdrag hvor de møter barn som lever med vold i hjemmet. Flere studier peker på betydningen politiets arbeid har for å avdekke familievold og forebygge senere voldshandlinger. Oddbjørgs studie vil spesielt fokusere på hva politibetjenter erfarer ved sin praksis, både det som utfordrer, men også det som kan være til hjelp for barn som lever med vold og alvorlig omsorgssvikt.

- Da jeg kom til Politihøgskolen var det barn jeg hadde jobbet med hele min karriere. Og allerede i begynnelsen la jeg merke til at når det var spørsmål om politiets møte med barn, så var det gjerne snakk om politifolk med spesialutdannelse som skulle ta seg av dette, forteller Edvardsen.

Høgskolelektoren begynte å spørre, spesielt politistudenter som hadde være ute i praksis i B2, om hvordan deres opplevelser i praksis hadde vært. Det viste seg at veldig mange hadde opplevelsen av at de verken kunne eller skulle henvende seg til barna de møtte.

- Dette var med på å styrke mitt engasjement. Jeg begynte da å samarbeide med politioverbetjent Charlotte Ryen Berg om dette temaet, og sammen forfattet vi et kapittel i boken «Kommunikasjon og konflikthåndtering» som heter «Oppdrag husbråk», med fokus på barnet. Vi utviklet også øvelser for studentene, hvor de får øve på hvordan henvende seg og samtale med barn ute i ordensoppdrag. 

Henvender seg ikke til barna
Høgskolelektoren understreker at hun opplever at det har skjedd klare forbedringer i løpet av de siste årene. Men fremdeles viser forskning at barn som lever med vold i hjemmet i liten grad opplever at politiet henvender seg til dem.

- Dette kan ha sammenheng med at det er kompliserte spørsmål, både juridisk og barnefaglige som reises når politiet møter barn, og vi må derfor ønske oss mer kunnskaper om hva styrer praksis, og hvilke muligheter som ligger i den, sier Edvardsen. 

Høgskolelektoren forteller at hun synes det er spesielt viktig å løfte fram politiets praksis på området.

- Det gjøres mye bra, men man må synliggjøre de utfordringene som finnes i politiets møte med barn. Vi kan dele erfaringer som den enkelte polititjenestekvinne- og mann har opplevd, for å stille sterkere i møte med barn.

Edvardsen ble tatt opp som doktorgradsstudent ved Senter for Praktisk kunnskap i Nordland høsten 2013. Studien er fenomenologisk og vil basere seg på dybdeintervju av politibetjenter ute i ordensoppdrag. 

Publisert: - Sist oppdatert: |