Hopp til innhold

Rapport om menneskehandel lagt fram i Stavanger

Forsiden på rapporten
RAPPORT OM MENNESKEHANDEL: Rapporten er skrevet på bestilling fra Politidirektoratet (POD).
Synnøve Økland Jahnsen ved forskningsavdelingen ved Politihøgskolen (PHS) presenterte i dag sin rapport «Menneskehandel og tvangsarbeid. En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedskriminalitet».

- Rapporten er et resultat av at forskningsavdelingen ved Politihøgskolen fikk i oppdrag av Politidirektoratet å øke kunnskapsgrunnlaget om menneskehandel og å legge grunnlag for fremtidig kunnskapsutvikling på feltet, forteller forsker Synnøve Økland Jahnsen

Hun omtaler rapporten som en forstudie, med et mål om å kartlegge feltet. 

- Tidligere har både tiltaksutvikling og forskningsaktiviteter på menneskehandelsfeltet i stor grad vært rettet mot bestemte former for seksuell utnyttelse, særlig prostitusjon. Denne rapporten har et annet fokus, den ser på menneskehandel med tvangsarbeid som formål. 

Lite forskning
- Det finnes lite forskning på menneskehandel til tvangsarbeid, og mangelen på kunnskap synes å prege både den norske og den internasjonale politikkutformingen. Mangelen på kunnskap om fenomenet har skapt utfordringer som denne rapporten ønsker å synliggjøre og å diskutere, forteller Jahnsen.

Prosjektperioden har vært fordelt på to forskere. Julie E. Stuestøl har stått for forskningsprosjektets oppstart og tidlige fase, mens Synnøve Økland Jahnsen har samlet inn datamateriale i form av ekspertintervjuer og supplerende rettskilder, utført den endelige analysen og skrevet rapporten.

Hele rapporten er tilgjengelig i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |