Hopp til innhold

Ressursene finner hverandre i Hallingdal

Redningsetatene under øvelse
DETATENE MØTES: Her fra tidligere øvelse med alle redningsetatene involvert. Foto: Torgny Alstad.
Redningsetatene møter kritikken fra Gjørvkommisjonen, og starter nå et pilotkurs i nasjonal lederutdanning for innsatspersonell.

Dette er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Politihøgskolen og Norges Brannskole, som er samme gruppen som PHS arrangerer Redningskonferansen sammen med. Kurset gjennomføres på Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål i Hallingdal.

Sterkt politisk ønske
- Vi ønsker å teste ut et program hvor vi samler ledere fra alle tre nødetater som naturlig skal jobbe sammen ved ulykker og kritiske hendelser fra samme distrikt, for øvelse og fagutvikling. Vi har sett til PHS sine stabskurs hvor vi tenker samme tanken om at deltagerne kan få et forprogram elektronisk og så samles til refleksjon og øvelser, sier politioverbetjent Bjørn Danielsen ved PHS, som også er sterkt involvert i arbeidet rundt Redningskonferansen.

- Pilotkurset starter etter å ha avdekket et sterkt behov for dette gjennom mangeårige kurs og øvingsvirksomhet ute hos landets nødetater. Det er også et sterkt politisk ønske fra justisministeren at Politihøgskolen som statlig utdanningsinstitusjon skal samvirke med andre aktører for å bli enda bedre til å håndtere kriser, sier han.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet åpner kurset i dag kl. 12.00. Fra Politihøgskolen vil det blant annet være innlegg fra assisterende rektor, Tor Tanke Holm, samt Bjørn Danielsen og Carlo Otto Hinlo.

Publisert: - Sist oppdatert: |