Hopp til innhold

Videreføring av rammen for Politihøgskolen i statsbudsjettet

Porten til Politihøgskolen i Oslo
TILNÆRMET SAMME RAMME: Ut fra budsjettforslaget vil Politihøgskolen kunne operere innenfor tilnærmet samme ramme som i 2014, justert for lønns- og prisvekst.
Statsbudsjettet er lagt frem, og justert for pris- og lønnsvekst legges det opp til tilnærmet samme ramme for Politihøgskolen i 2015 som i 2014.

Regjeringen foreslår en ramme på knappe 573 millioner for Politihøgskolen i 2015, en økning på 2,2 prosent i forhold til saldert budsjett for 2014.

Opptaket av 720 studenter videreføres i 2015. Politihøgskolen har også merket seg at regjeringen viderefører midler til å opprette 350 nye stillinger for nyutdannet politi også i 2015. 165 millioner er satt av til dette som halvårsvirkning i 2015. Det bevilges også 200 millioner til helårsvirkning av det å opprette nye stillinger - pluss flere sivilt ansatte i etaten. 

Eli Vogel-Hovde

GJENNOMGANG: Administrasjonssjef Eli Vogel-Hovde og Politihøgskolen vil sette seg grundigere inn i statsbudsjettet.

Best mulig effekt
- Ut fra budsjettforslaget vil Politihøgskolen kunne operere innenfor tilnærmet samme ramme som i 2014, justert for lønns- og prisvekst. 573 millioner en betydelig sum, nå må vi sørge for å få best mulige resultater ut av denne tildelingen, og det skal vi få til, sier administrasjonssjef Eli Vogel-Hovde ved Politihøgskolen, og fortsetter:

- Det er en kjensgjerning at våre driftsutgifter ved å være på fire studiesteder øker. Vi må derfor innstille oss på å prioritere tydeligere og drive enda mer effektivt fremover. Dette arbeidet er i gang.

Politihøgskolen vil nå gå grundigere inn i hele statsbudsjettet.

- Det kan være prioriteringer, aktiviteter og satsninger som kan ha betydning for Politihøgskolen, som ligger utenfor den spesifikke tildelingen til høgskolen. Videre er det viktig å minne om at statsbudsjettet nå skal til politisk behandling i Stortinget. Men bildet så langt ser ut som en videreføring av samme ramme, sier Eli Vogel-Hovde.

Øvrige satsninger
Regjeringen ønsker å styrke etterforskning og påtale i politiet og høyere påtalemyndighet, 50 nye politijurister og 19 stillinger til statsadvokatene er foreslått.

Ellers setter regjeringen av midler over forsvarsbudsjettet til å redusere responstiden hos Forsvaret fra to timer til en time for helikoptertjenesten på Bardufoss og i Rygge. Politiets sikkerhetstjeneste styrkes også i budsjettet.

Regjeringen legger også opp til økte bevilgninger for å uttransportere flere kriminelle - og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge.

Totalt sett foreslår regjeringen at politiets driftsbudsjett skal være på nesten 13,4 milliarder kroner. Dette er en økning på i overkant av 600 millioner kroner fra fjorårets statsbudsjett.

Publisert: - Sist oppdatert: |