Hopp til innhold

Besøk fra Angola

Gruppebilde av de besøkende fra Angola
INTERNASJONAL STANDARD: Delagasjonen fra Angola er i Norge for å utvikle kompetansen om menneskerettigheter.
Internasjonal enhet ved Politihøgskolen har besøk av en delagasjon fra Angola. Delegasjonen er her for å høre om temaet «Vold i nære relasjoner» med foredragsholderne Geir Aas og Marius Hatle.

- Bakgrunnen for besøket er at International Law and Policy Institute (ILPI) gjennomfører et 3 ukers «Oslo Diploma Course 2014» i et 4-årig prosjekt. Dette er et samarbeid mellom Angolan Ministry of Justice and Human Right (MJHR) og den norske ambassaden, med ILPI som den iverksettende partneren, forteller internasjonal koordinator Torje Stokland.

Målet med prosjektet er å utvikle og tilby menneskerettighetstrening for ansatte i departementet og representanter for sentrale interessenter til menneskerettighetssituasjonen i Angola som høyere utdanningsinstitusjoner, menneskerettighetskomiteer, domstolene, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner osv. Kurset foregår både i Norge og i Angola, og en av ambisjonene med prosjektet er å utvikle kompetanse på universitetsnivå for å undervise i menneskerettigheter på bachelor- og masternivå i Angola.

Internasjonal standard
Den norske ambassadens bidrag til dette arbeidet er å levere kurs, trening og andre utdanningsrelaterte aktiviteter. Målet er å bedre kunnskapen, ferdighetene og informasjonen om menneskerettigheter - slik at Angola MJHR og andre bidragsytere i Angola i større grad blir i stand til å møte internasjonal standard hva angår menneskerettigheter.

Publisert: - Sist oppdatert: |