Hopp til innhold

Operativ leirtrening i nye øvingslokaler

Studentene beveger seg gjennom gangen
TORSTRAND SKOLE: B3-studentene øver på grunnleggende taktikk i bygg.
Bachelorstudentene ved Politihøgskolen (PHS) er i leir for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de er i stand til å utføre oppgaver som «første enhet på stedet».

- Hvilket våpen burde dere bruke i denne situasjonen, spør instruktøren ved Politihøgskolen studentene.

På Torstrand skole i Larvik er barneskoleelevene som tidligere løp i gangene byttet ut med like lærevillige studenter fra Politihøgskolen. Studentene tenker, svarer og begrunner valgene sine. Instruktører svarer og forklarer, hva som er fordelen og ulempen med de to våpnene som studentene har til disposisjon.

Det er tredjeårsstudenter, eller B3-studentene som de kalles, som er i leir i Stavern. Denne gangen øver studentene i nye fasiliteter på Torstrand skole i Larvik. Politihøgskolen har inngått en leieavtale med Larvik kommune fra 1. september i år. På skolen skal det være politioperative øvelser, primært for B3 i leir.

I faget operative oppgaver skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de er i stand til å utføre oppgaver som «første enhet på stedet». Studentene skal også opparbeide seg kunnskap om og trene på kommunikasjon og konflikthåndtering i situasjoner som spenner fra ordinære ordensoppdrag til mer tilspissede og krevende situasjoner.

Studentene beveger seg mot et hjørne i bygget

TAKTIKK: Studentene øver på å runde et hjørne.

- I dag er det 34 PHS-studenter som er på trening på Torstrand skole i Larvik. I tillegg til de norske studentene, er det tre studenter fra Danmark og én student fra Finland som er på utveksling og med i leir, forteller politioverbetjent og kursleder Espen Reite, og fortsetter:

- Studentene øver på grunnleggende taktikk i bygg - innledende leksjoner. Torstrand skole er «nytt» øvingsobjekt for skolen, og kommer som erstatning for andre objekter vi tidligere har benyttet oss av. Skolen fungerer veldig bra som øvingsobjekt, og vi er veldig takknemlig for den jobben dagligleder for Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Terje Skjølberg, har gjort for å skaffe skolen disse lokalitetene.

Første skudd

Studentene avfyrer skudd

SKYTEBANEN: Studentene avfyrer sine første skudd.

Hørselvern og beskyttelsesbriller er på, og instruktørene og studentene gjør seg klare til å avfyre sitt første skudd med MP5, under leiroppholdet.

- Klar, roper instruktøren ved skytebanen og et pip høres. Pipet er signalet til studentene om at de kan begynne å avfyre sitt første skudd.

På skytebanen er det flere instruktører som følger opp studentene. De instruerer beinstillingen, hvordan studentene holder våpnene og gir konstruktive råd og tilbakemeldinger til de 29 studentene som er på banen. Et oppmuntrende klapp på skuldra gis også til de som trenger det.

Studentene står på to linjer ute på skytebanen

TO LINJER: Den fremste skyter mens den bakerste observerer.

- Studentene står på to linjer, en foran som skyter og en bak som ser på, forklarer Reite. Det er mye læring i det å observere medstudenter.

Arbeidskrav i situasjonsmestring, forståelse av våpeninstruksen, vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Strykprosenten på våpengodkjenning hos studentene er svært lav, på 2-4 prosent.

Publisert: - Sist oppdatert: |