Hopp til innhold

Vil rive ned skillelinjer i hverdagen

Rektor Nina Skarpenes på talestolen
ÅPNET KONFERANSEN: Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, åpnet Redningskonferansen 2014.
Med kunnskapsdeling og samvirke mellom redningsetatene, har årets Redningskonferanse som mål å redusere risikoen for kritiske hendelser. Virkemiddelet er enkelt, men likevel vanskelig - god kommunikasjon.

Samvirke og kommunikasjon mellom redningsetatene, hvordan aktørene skal takle store hendelser og hvordan norsk beredskap egentlig fungerer, var tema under årets Redningskonferanse. I bresjen for et av Norges største tverretatlige samarbeidsprosjekter står Politihøgskolen.

- Nytt av året er at vi tar samvirkeprinsippet på alvor. Vi inviterer til en felles konferanse med naturlige samarbeidsaktører innenfor utdanning av operativt personell, sier politioverbetjent ved operativ seksjon, Bjørn Danielsen. Sammen med samarbeidsaktørene har han vært ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av Redningskonferansen tre år på rad.

Grunnlaget for konferansen startet våren 2012 som et samarbeid mellom en tverretatlig sammensatt gruppe fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, 330 skvadronen, Luftambulansen ANS, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Norges Brannskole og Politihøgskolen (PHS).

Deltakere i salen

FULLTEGNET: Årets redningskonferanse huset rundt 400 deltakere.

Mange aktører involvert
Denne gruppen arbeidet for en felles skadestedstaktikk mellom nødetatene og gjennom dette arbeidet så man behovet for en felles redningskonferanse for deltagere fra det utøvende nivået.

Nytt av året er at flere etater har kommet på banen, blant annet Ambulanseforum, Brannmannen, DSB, Sivilforsvaret og FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum). 

- Vi er svært glade for at vi på denne måten kan vise hele historien rundt redningshendelser og ikke bare speile enkelte deler som vi har sett på tidligere konferanser. Det er ingen nødetater alene som løser kriser i Norge - her er vi helt avhengige av at samarbeidet på det lokale nivået fungerer godt. Vi håper å være bidragsytere til å sette fokus på det samarbeidet med å vise vei på det sentrale, sier Danielsen.

Danielsen bidro selv inn i programmet med et innlegg basert på erfaringer med felles innsatslederutdanning og 20 år med samvirkekurs.

- Med mitt innlegg ønsker jeg å belyse viktigheten av lokale og regionale samvirkekurs og treninger. Min erfaring tilsier at de som skal møte hverandre i en krise også må møte hverandre under øvelser og fagutvikling, sier han.

Helt avhengige av god samhandling
Konferansen ble i år åpnet av rektor ved PHS, Nina Skarpenes, som la vekt på hvor viktig det var med godt samarbeid for å kunne håndtere og forebygge kritiske hendelser.

- Det er svært viktig at vi som jobber i nødetatene, og ikke minst vi som driver opplæring og utdanning for redningstjenesten, gjør vårt beste for å følge opp punktene som blir avdekket i erfaringsrapporter etter reelle hendelser og øvelser. Vi på Politihøgskolen ønsker å gjøre vårt for at de hindringer som måtte være i veien for et godt tverretatlig samarbeide mellom nødetatene, blir visket ut. Vi må jobbe for å lære av de erfaringer vi gjør i stort og smått – slik at vi kan bli bedre sammen i fremtiden, sier Skarpenes.

Hun legger til at Politihøgskolen er helt avhengige av bidrag fra den operative redningstjenesten og fra miljøene som driver utdanning av personell til nødetatene.

- Politihøgskolen ønsker med konferansen å være et samlingssted for kreativ meningsutveksling med stor takhøyde, slik at vi oppnår en bredere faglig plattform for opplæring og videreutdanning i redningstjenesten. Dette er en konferanse der vi tar samvirkeprinsippet på alvor for å styrke redningstjenesten og for å sikre at beredskapen i Norge blir enda bedre, sier Skarpenes.

Dette stiller Danielsen bak, og han håper i årene som kommer at det er flere på ledernivå i direktorat og departement som deltar på Redningskonferansen.

- Vi håper å kunne få med viktige aktører på direktorats- og departementsnivå. Vi har alt å vinne på å komme sammen. Det er viktig å utvikle en arena der de «med støvlene på» kan møte viktige beslutningstakere. Det er mitt ønske for Redningskonferansen i årene som kommer, avslutter Danielsen.

Publisert: - Sist oppdatert: |