Hopp til innhold

Politihøgskolen aktivt med i omfattende redningsøvelse

Oslo Havn
STOR ØVELSE: Oslo Havn er arnested for redningsøvelsen Harbour Ex. Fotograf Harald Valderhaug. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Oslo Havn.
Tirsdag 28. april og onsdag 29.april gjennomføres redningsøvelsen Harbour Ex i Oslo, med deltakere fra mange etater og aktører. Politihøgskolen deltar aktivt på flere måter, og har også ansvaret for evalueringen av politiets innsats under øvelsen.

Politiet har tidligere besluttet at Øvelse Tyr fremover skal være en øvelse innrettet for å avverge og håndtere alvorlig kriminalitet og terror. I tillegg har politiet opprettet Øvelse LIV, som har hovedfokus på redningsarbeid. Begge øvelser arrangeres annet hvert år, slik at en av dem, som Øvelse Gemini, gjennomføres hvert år.

Ved første gjennomføring av den nye øvelsen LIV nå i 2015 inngår denne i en utvidet øvelse, Harbour Ex, som ledes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En rekke etater og andre aktører deltar i tillegg til politiet, blant annet brann, helse, Forsvaret og Oslo kommune. Representanter for EU og utenlandske ambassader deltar også. Målet er å styrke samhandling nasjonalt og med utenlandske aktører, og utvikle læringspunkter.

Scenarioet er brann på Sydhavna i Oslo, tidligere bedre kjent som Sjursøya. Som følge av dette iverksettes det akutt redningsarbeid, som må videreføres og forsterkes grunnet helseskadelige utslipp i luften, og evakuering av befolkning. Det vil også bli øvd på oljelekkasje til sjøs.

Publisert: - Sist oppdatert: |