Hopp til innhold

Unikt studium i politiets forhandlertjeneste på PHS

Espen Scavenius
EKSAMEN: Espen Scavenius, som leder Krise- og gisselforhandlertjenesten i Oslo, vurderer studentene under eksamen.
Et endret trusselbilde med økt fokus på terror har skjerpet kravene til politiets metoder. Politihøgskolen (PHS) er den eneste skolen i verden som tilbyr egen studie i forhandlertjeneste.

Gode ferdigheter innen kommunikasjon og evne til relasjonsbygging er nødvendig i de aller fleste av politiets disipliner. Å kunne dempe konflikter ved hjelp av dialog er en viktig oppgave, ikke minst i en tid med et høyt trusselnivå. Krise- og gisselforhandlere utgjør en spesialisttjeneste, og blir stadig mer etterspurt. De representerer politiets særskilte kompetanse ved forhandlinger i terror- gissel- barrikade- og kidnappingssituasjoner.

- Vi bruker store deler av vår treningstid på å utvikle tekniske og taktiske dialogferdigheter. Sammenlignet med for eksempel Beredskapstroppen (BT) er vi en ung tjeneste i politiet, men vi samhandler tett i flere oppdrag. På samme måte som BT representerer et spesialistnivå innen våpentaktisk tilnærming, representerer vi et dialogtaktisk spesialistmiljø. Beslutningstakerne forventer like høy kompetanse og profesjonalitet fra begge, sier Espen Scavenius, som leder Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF) i Oslo. Oslo forhandlertjeneste skal bistå ved alvorlige hendelser over hele landet, og også utenlands.  Scavenius har vært en av drivkreftene bak utdanningen på Politihøgskolen.

Analytisk tilnærming til faget
Det første kullet med studenter på PHS har nettopp avsluttet eksamen. Tidligere har politiets forhandlertjenester reist til utlandet for å lære og hente inspirasjon fra andre. Men høsten 2014 startet PHS som eneste land i verden et eget studium. Nå ser de store aktørene til Norge.

- Vi har sett at det andre land har erfart, har fungert godt for oss også. Men nå har vi en mer analytisk tilnærming til faget, og jobber mye med å forstå og forankre hvorfor ting fungerer. At andre land nå kontakter oss for å finne ut hvordan vi jobber med dette, er en hyggelig anerkjennelse for oss, sier Scavenius, som også er en av tre sensorer under eksamen.

- PHS har gitt gode rammer og vært en pådriver for utviklingen av studiet hele veien, og ikke minst har de tilført viktig akademisk kompetanse. Forhandlere fra KGF har på sin side jobbet mye med utviklingen av faget, med støtte fra blant andre enhetens rådgivere innen psykologi og psykiatri. Vi er veldig stolte av resultatet, sier Scavenius.

Milepæl for forhandlertjenesten
Studiet er et deltidsstudium som gir 15 studiepoeng, med 16 studenter fra hele Norge. Studentene kommer fra politidistrikt som allerede har etablerte forhandlermiljøer, slik at de kan bruke kunnskapen med en gang de er ferdige.

-Forhandlerne bruker de nivåene på maktpyramiden som knytter seg til kommunikasjon. De kan løse oppdrag på en måte som er minst mulig risikofull for både politi, motpart og publikum. De kan også vurdere om forhandling har noen hensikt eller ikke, før det blir iverksatt andre operative tiltak, sier Arne Jon Overland, som er ansvarlig for utdanningen på PHS.

Under eksamen må studentene gjennom både en praktisk og en muntlig del. I den praktiske delen må de håndtere fire forskjellige caser, en kidnapping, et psykiatrisk tilfelle, en barrikadering og en som truer med å ta sitt eget liv.  

- Det er en milepæl for forhandlertjenesten at den første utdanningen er fullført, og det på en glimrende måte, avslutter Overland.

Publisert: - Sist oppdatert: |