Hopp til innhold

Master i informasjonssikkerhet er en utdanning for fremtiden

et forstørrelsesglass holdes over fingeravtrykk på ark
BYGGER KOMPETANSE: Politihøgskolen bidrar i å bygge opp kompetanse innen digital etterforskning. Illustrasjonsfoto.
Internett blir i økende grad arena for kriminalitet, og politiet ser et stort behov for å sikre elektroniske spor i etterforskningsarbeid. Kompetanseheving på feltet er derfor høyst nødvendig.

Til nå har det eksistert få mastertilbud innen digital kriminalitet i Europa, med enkelte unntak, som mastertilbudet ved University of Dublin. For å bøte på kompetansebehovet innen fagfeltet etablerte Politihøgskolen (PHS) og Høgskolen i Gjøvik i 2014 en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet, med fokus på etterforskning av elektroniske spor og internettbasert kriminalitet.

- Polititjenestepersoner som skal jobbe innen dette feltet fremover er avhengig av spisskompetanse. Mastergraden som PHS og Høgskolen på Gjøvik nå tilbyr er et godt alternativ for å bygge denne kompetansen, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen. Fra 1.1.2016 blir for øvrig Høgskolen i Gjøvik en del av NTNU.

Behov for spesialisering
Bachelorgraden fra Politihøgskolen gir et godt grunnlag for å løse oppgavene i praksis, men Tor Tanke Holm forteller at skolen ser at mange nyutdannede kommer raskt ut i spesialisering, og dermed ser behovet for å bygge spisskompetanse.

Portrettfoto av assisterende rektor ved PHS, Tor Tanke Holm.

Assisterende rektor ved PHS, Tor Tanke Holm.

- Som en følge av samfunns- og kriminalitetsutviklingen er det mer viktig en noensinne at alle politidistrikter har god kompetanse knyttet til digital etterforskning, og dette behovet vil ikke bli noe mindre i årene som kommer. Med større og færre politidistrikter bør det være en målsetting at de fleste politidistriktene etter hvert har ansatte med masterutdanning på dette fagfeltet, sier Holm.

Kompetansebygging på flere nivåer
Politihøgskolen bidrar i å bygge opp kompetanse innen digital etterforskning. Blant annet gjorde høgskolen i fjor digitalt politiarbeid om fra valgfag til obligatorisk del av bachelorutdanningen.

I 2010 startet programmet Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI). Programmets hovedmål er å bygge kompetanse blant etterforskere som undersøker digitale spor. NCFI begynte som et nordisk samarbeidsprosjekt mellom Norge, Danmark og Sverige, og etter hvert også Finland og Tyskland.

Mastergraden i informasjonssikkerhet, som Politihøgskolen har etablert i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, er tuftet på NCFI-programmet gjennom at søkerne til studiet må ha passert NCFI 1 og 2. Disse studiene utgjør totalt 30 studiepoeng, og kan som hovedregel gjennomføres i løpet av et år hvis man vil kvalifisere seg raskt til mastergraden.

Unikt program
Assisterende rektor Tor Tanke Holm poengterer de unike sidene rundt tilbudene:

- NCFI-programmet er spesielt av flere grunner. Først og fremst er dette et eksempel på et godt nordisk samarbeid som stadig er blitt videreutviklet og styrket basert på reelle kompetansebehov. Videre er studiene i programmet i stor utstrekning nettbaserte og undervisningen foregår på engelsk. Studentene bygger sterke nettverk og utveksler kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene. Vi ser dessuten at det er interesse også fra andre land utenfor Norden for både NCFI og den aktuelle mastergraden. I fjor fikk vi forespørsel fra politiet i Niedersachsen i Tyskland, og nå er det åtte tyske polititjenestemenn i gang med masteren etter å først ha gjennomført NCFI 1 og 2, avslutter Holm.

Publisert: - Sist oppdatert: |