Hopp til innhold

Etterforskning på stedet

LETER ETTER SPOR: Politistudenten lyser etter spor i morgenmørket.
På sambandet lyder en melding om at en person er blitt slått i hodet med en flaske utenfor en bygård. En ung mann med blå caps er observert – patruljen rykker ut til stedet.

Dagslyset har enda ikke kommet, men førsteårsstudentene er i full gang med en tverrfaglig øvelse som tar for seg fagene ordenstjeneste og ordensjus, kriminalteknikk og rapport og etterforskningslære. På stedet for hendelsen skal politistudentene foreta førstehjelp, pågripe den mistenkte og avhøre vitner og sikre spor.

- Dette er en tverrfaglig øvelse som vektlegger godt politiarbeid på stedet. Vi ønsker at studentene skal lære at det er viktig at patruljen på stedet gjør en grundig jobb. Det er ofte initialfasen som er den viktigste i forhold til om saken skal bli oppklart eller ikke, sier faglærer i ordenstjeneste Tania Randby Garthus.

Politistudenter måler avstand til flasken

OPPMÅLING: Det måles avstander til flasken som ble brukt av gjerningspersonen.

Utfordrende
- Jeg synes øvelsen var utfordrende, spesielt når vi er fire stykker som skal samhandle om politioppgavene. Øvelsen gav meg puls, og det du tror du har kontroll på når du sitter i klasserommet har du nødvendigvis ikke når du skal ut å gjøre det i praksis, forteller en av politistudentene som deltok på øvelsen.

Etter arbeidet på stedet var gjennomført, bar det til PC-rommet hvor hendelsen skulle dokumenteres gjennom ulike rapporter.

Studenter sitter foran PCen

RAPPORTER: Etter hendelsen måtte politistudentene skrive rapporter om beslag og pågrepet person og lage en fotomappe med bilder fra åstedet.

- Rapportskriving er den skriftlige dokumentasjon både hva gjelder arbeid med sporsikring og avhør. Det er disse opplysningene som skal bære saken videre med tanke på å finne fram til årsak, og i det hele tatt å avgjøre saken, forteller faglærer i rapport og etterforskningslære Kjell Eirik Mortensen og legger til:

- Å være nøyaktig med språk, oppsett og innhold er avgjørende, for rapportene skal være med på å avklare og belyse hva som faktisk har skjedd. Studentene må derfor blant annet i løpet av første studieår gjennom tre obligatoriske skriftlige arbeider i rapport og etterforskningslære.

Publisert: - Sist oppdatert: |