Hopp til innhold

Fått midler til prosjekt som skal bedre kjønnsbalansen i toppstillinger

Strekmann og strekdame
FIRE MÅL: Ett av målene til prosjektet er å øke antallet professorer generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt. Illustrasjonsfoto
Politihøgskolen (PHS) står bak ett av syv prosjekter som har mottatt midler fra Norsk Forskningsråd (NFR) sitt program «BALANSE» hvor målet er å forbedre kjønnsbalansen i toppstillinger.

Prosjektet som har mottatt midler fra NFR sitt program «BALANSE» har navnet «Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals».

- Dette er en fantastisk mulighet for den totale forskning og utvikling ved Politihøgskolen, både fordi det er fokus på professorer generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt. Tildelingen kan være med på å gi PHS et løft for å enda bedre ivareta vårt unike nasjonale ansvar for kunnskapsbasert ledelse i politiet, kunnskapsstyrt politiarbeid og et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag. Det engasjerer og motiverer enormt, både på vegne av PHS og personlig, sier prosjektleder Brita Bjørkelo.

I prosjektgruppen er prosjektleder og førsteamanuensis Brita Bjørkelo, avdelingsleder for forskningsavdelingen Haavard Reksten, seniorrådgiver Kathrine Berg, professor Liv Finstad fra Universitetet i Oslo, som også er professor II ved PHS, og professor Helene Gundhus.

Øke antallet professorer - spesielt kvinnelige
Prosjektperioden er stipulert til å vare fra 1. april 2015 til og med 1. april 2018 og de fire overordnete målsettingene for prosjektet er å:

  1. Øke antallet professorer generelt og antallet kvinnelige professorer spesielt

  2. Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging og analyse av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse

    a. Er det er slik at kvinner i førstestillinger har en langsommere karriereutvikling enn menn og om dette i så fall skyldes strukturelle forhold

    b. Er det slik at kvinner i førstestillinger mottar mindre FOU-ressurser enn menn og om dette skyldes strukturelle forhold

  3. Gjennom tiltak for varig kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse skapes det mulighet for å styrke politivitenskap som faglig disiplin for å møte det unike nasjonale ansvaret PHS har

  4. Forskningsbasert kunnskap vil igjen kunne bidra inn i PHS sitt unike nasjonale ansvar for kunnskapsbasert ledelse i politiet, kunnskapsstyrt politiarbeid og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag
Publisert: - Sist oppdatert: |