Hopp til innhold

Fem millioner euro over fem år

Førstelektor Jaishankar Ganapathy og politioverbetjent Tor Damkås
EU-MIDLER: Førstelektor Jaishankar Ganapathy og politioverbetjent Tor Damkås og prosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform”, har fått tildelt midler.
Politihøgskolen (PHS) sammen med andre utvalgte samarbeidspartnere både fra Norge og utlandet har fått tildelt fem millioner euro EU-midler, over en fem års periode. Midlene er tildelt prosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform».

- Det er virkelig gledelige nyheter at prosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform», har fått tildelt disse midlene. Fra PHS er førstelektor Jaishankar Ganapathy og politioverbetjent Tor Damkås en del av prosjektet. Det er veldig bra for Politihøgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon at de ansatte får muligheten til å utvikle seg, og bidra inn i store prosjekter slik som dette – da det er med på egenutvikling og å styrke PHS som høgskole, sier rektor Nina Skarpenes.

Det er til sammen 11 institusjoner som deltar i forskningsprosjektet, hvor Universitetet i Ås og Dr. Ingrid Nyborg leder og koordinerer hele prosjektet. Øvrige norske institusjoner som deltar er Norsk Utenrikspolitiske Institutt og Norsk Institutt for By- og Regionforskning. I tillegg til disse utdanningsinstitusjonene er det flere europeiske Universiteter og forskningsinstitusjoner. Førstelektor Jaishankar Ganapathy har vært en del av dette prosjektet siden 2009.

- Forskningsarbeidet skal fokusere på menneskelig sikkerhet, sosial, kulturell og etiske dimensjoner i post-konfliktområder. I tillegg skal prosjektet kobles opp mot informasjonsteknologi for å finne ut hvordan IKT kan være et viktig og nyttig hjelpemiddel mellom politi og befolkningen i disse områdene. Prosjektet skal dekke en rekke land som Kenya, Somalia, Sør Sudan, Afghanistan, Pakistan, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bosnia, Kosovo og Serbia, forteller førstelektor Jaishankar Ganapathy.

Publisert: - Sist oppdatert: |