Hopp til innhold

Nyutdannet politi: Raskere i jobb - og stadig flere i fast jobb

Justisminister Anders Anundsen, rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, politidirektør Odd Reidar Humlegård, student Camilla Søreide og studentrådsleder Even Bentz Sollie.
FÅR JOBB: Stadig flere nyutdannede er i jobb. Studentrådsleder ved PHS Oslo Even Sollie og nestleder Camilla Søreide fikk nye tall direkte fra politidirektøren. Statsråden og rektor var også på plass. Foto: Gitte Sethereng, PHS
Ved utgangen av 2014 var nær 9 av 10 fra 2014-kullet i jobb i etaten. Tallene viser også at stadig flere nyutdannede får fast jobb, og at bemanning og politidekning øker.

På samme tid for ett år siden var nær 8 av 10 fra 2013-kullet i jobb i etaten. En større andel kommer altså i jobb raskere, og det viser seg også at en stadig større andel av nyutdannet politi får fast stilling i etaten.

Også bemanning og politidekning øker: Ved utgangen av 2014 var det 15 495 ansatte i politietaten. Det er en økning på 725 lønnede årsverk fra samme tid i 2013, viser tall fra Politidirektoratet.

Tallene omfatter politiutdannede, jurister og sivilt ansatte. Størst endring er det i kategorien politiansatte, som økte fra 8 716 i 2013 til 9 152 i 2014, en økning på 446.

Flere i fast jobb
Bakgrunnstallene fra Politidirektoratet viser også at andelen som får fast jobb er økende. Her er utviklingen stor siden de store kullene startet med å gå ut av Politihøgskolen:

Årskull 2012: Av de som har bestått har 95,9 % jobb i etaten pr. 31.12.2014 - 91 % av de som har bestått er i fast jobb.

Årskull 2013: Av de som har bestått har 94,7 % jobb i etaten pr. 31.12.2014 - 77,4 % av de som har bestått er i fast jobb.

Årskull 2014: Av de som har bestått har 87,9 % jobb i etaten pr. 31.12.2014 - 38,4 % av de som har bestått er i fast jobb.

Gledelig utvikling
- Flere studenter raskere i jobb - og en stadig større andel får fast jobb. Dette er en gledelig utvikling, og vi kan trygt slå fast at politiutdanning gir jobb, og nå raskere enn før. Det er viktig for rekrutteringen til politiutdanningen og politiyrket, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

- Vi ønsker at det skal være nok jobber å søke på, men fortsatt er det slik at man må stå på gjennom studiet for å stille sterkt i konkurranse om jobbene i politiet. Dette er noe Politihøgskolen både ønsker og vil understreke, sier hun.

Søknadsfristen til opptak ved Politihøgskolen er 1. mars 2015.

Publisert: - Sist oppdatert: |