Hopp til innhold

Politistudenter mest fornøyd med utdanningen

Smilende student med bøker foran seg
SKILLER SEG UT: Politistudentene scorer alt-i-alt høyere enn andre studenter i Studiebarometeret 2014. Illustrasjonsfoto.
Tallene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er gjort tilgjengelig, og de viser at studentene ved Politihøgskolen (PHS) er Norges mest fornøyde studenter.

- Det er veldig flotte nyheter, at studentene ved skolen er så fornøyde med utdanningen. Det gleder både studenter og de ansatte ved skolen. Vi skal glede oss over resultatene, men samtidig se på hva vi kan gjøre enda bedre. Vi skal fortsette å utvikle utdanningen, og svarene fra Studiebarometeret kan vi dra nytte av i dette arbeidet, sier rektor Nina Skarpenes.

NOKUT sitt Studiebarometer skal fortelle om opplevd studiekvalitet på studieprogrammer som tilbys av norske høyere utdanningsinstitusjoner. Totalt 58 institusjoner som gir høyere utdanning inngikk i undersøkelsen i 2014, og nær 60 000 studenter fordelt på rundt 1700 studieprogrammer har svart.

Skiller seg ut
- I følge denne undersøkelsen melder NOKUT at studentene ved Politihøgskolen skiller seg ut som de mest positive studentene. Og de scorer alt-i-alt høyere enn andre studenter ved andre utdanninger, fortsetter Skarpenes.

Spørreskjemaet består av om lag 80 spørsmål. Disse handler nesten utelukkende om studentens opplevelse av studiekvaliteten på studieprogrammet sitt. Det ble blant annet spurt om synspunkter på studie- og læringsmiljø, undervisning og veiledning, læringsutbytte og yrkesrelevans. I tillegg besvarte studentene spørsmål om motivasjon og studieinnsats.

Høyt læringsutbytte
- Vi ser blant annet at vi ligger høyt på indeksen «Læringsutbytte». Vi ser også at våre studenter kommer på sjetteplass når det gjelder samlet studieinnsats per uke. Vi topper listen over de som har mest organiserte læringsaktiviteter, og ligger lavest på innsats på egenstudier per uke. Så her har vi mye å jobbe med, understreker Skarpenes.

- Vi ser også at studentene våre er fornøyde med faglærernes tilbakemeldinger og individuell oppfølging, og at vi ligger blant de ti beste på indeksen «Undervisning og veiledning», fortsetter hun.

Det er første gang 2. års bachelorstudenter ved PHS deltar i undersøkelsen. Studentene ble i denne utgaven av Studiebarometeret ikke forespurt om erfaringer fra tiden i praksis. Forskning fra Politihøgskolen viser imidlertid at funn i RECPOL-undersøkelsen tilsier at flere enn 8 av 10 er enige i at erfaringene fra praksis har vært viktige i det videre studiet og at praksisoppholdet var godt tilrettelagt av praksisstedet.

God gjennomføring
Det er en bekymring både politisk og i utdanningssektoren over at mange studier og høyere utdanning har et stort frafall av studenter, og at gjennomføringen drøyer. Også på dette området har PHS gode resultater, omtrent 95 prosent av de som tas opp gjennomfører studiet, de aller fleste på planlagt tid i løpet av tre år.

Regjeringen vil nå iverksette flere tiltak for økt utdanningskvalitet

Les hovedfunnene i Studiebarometeret 2014.

Publisert: - Sist oppdatert: |