Hopp til innhold

Få et innblikk i politiets hverdag

Politimann sikrer bildebevis
OPERATIV TJENESTE: En av filmene viser arbeidsdagen til to tjenestemenn som jobber med blant annet operativ tjeneste.
Som en del av årets markedskampanje for rekruttering til Politihøgskolen er det utarbeidet flere filmer som viser deler av politiyrket.

Filmene tar for seg operativ tjeneste, forebygging og etterforskning i politiet. I filmene følger vi polititjenestemenn og -kvinner i deres arbeidsmiljø og formålet er å gi et innblikk i politiets hverdag.

I tillegg til markedskampanjen vil det utover i 2015 bli igangsatt mange rekrutteringstiltak i regi av Politihøgskolen og politidistriktene.

Se filmene på phs.no/politiyrket.

Publisert: - Sist oppdatert: |