Hopp til innhold

Politiutdanningen stadig mer populær

To studenter i samtale
OPPTAKET KLART: Populær politiutdanning også i 2015. Illustrasjonsfoto.
Flere kvalifiserte søkere. Politihøgskolen opplever større konkurranse om studieplassene enn noen gang. Det blir stadig vanskeligere å komme inn. Kvinneandelen øker også.

Totalt søkte 3958 personer politiutdanning som sitt høyest prioriterte utdanningsønske i år. Politihøgskolen har mange opptakskrav som søkerne må tilfredsstille for å være kvalifisert for opptak til utdanningen. Samlet var det 1152 av søkerne som ble funnet kvalifisert i år, og som deltar i konkurranse om studieplass. Dette er en økning på over 8 prosent fra 2014.

- Det er flott at interessen for politiutdanningen er så stor sier avdelingsleder for studieavdelingen Anne Kristine Aure.

- Vi ønsker de nye studentene velkommen til tre lærerike studieår.

Poenggrenser
Årets poenggrenser er de høyeste Politihøgskolen har hatt siden den begynte å ta inn 720 studenter årlig (i 2010). Rekordhøye søkertall og medfølgende økt antall kvalifiserte søkere er forklaringen på at poenggrensene går opp. Det har blitt vanskeligere å komme inn på alle høgskolens fire studiesteder. Det er studiested Oslo som har høyest poengkrav. I 2014 måtte søkerne ha 48,4 poeng for å få studieplass i Oslo. I år må de ha 49,7 poeng (en økning på 1,3 poeng) Ved de tre andre studiestedene har poenggrensen økt med 1 poeng. Poenggrensen i Bodø er 45,2, i Stavern 47,4 og på Kongsvinger 46,0.

Rekordhøy kvinneandel
Blant de som har fått tilbud om studieplass utgjør kvinnene hele 44,9 prosent. Dette er rekordhøyt og en økning på 5,5 prosent fra 2014.

Politihøgskolen har fra og med opptaket i 2015 innført en ny metode for å kartlegge antall studenter med minoritetsbakgrunn. Det endelige tallet vil først foreligge etter studiestart.

Aldersfordelingen er i all hovedsak lik fordelingen fra tidligere år. Fortsatt er flesteparten av søkerne under 25 år, vel og merke med ett og annet unntak. Den eldste søkeren som i år får tilbud om studieplass ved Politihøgskolen er 47 år.

Flere tilbud fra Samordna Opptak i 2015
Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket ut 88 984 tilbud om studieplass. Dette er 4 174 flere tilbud enn i 2014, en økning på 4,9 %. Blant de som får tilbud om studieplass, får 55 034 (61,8 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske (kilde: SO).

Publisert: - Sist oppdatert: |