Hopp til innhold

Objektsikring på agendaen

Forsiden av rapporten
NY RAPPORT: Flere på Politihøgskolen har bidratt i rapporten om sikring av bygg og eiendom.
I Norge er politiet i liten grad involvert i sikring av bygg og eiendom, sammenlignet med andre land det er naturlig å se til. Det viser en ny rapport om rollefordelingen mellom politi og vektere, skrevet av Cato Hemmingby med flere.

Rapporten tar for seg rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell ved fysisk sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner, det vil si bygg og eiendom, i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige. Prosjektgruppen ved Politihøgskolen har bestått av prosjektleder Cato Hemmingby, Per Håkon Sand, Tore Bjørgo og Anders Snortheimsmoen.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMD har et særlig ansvar for felles sikkerhetstiltak for departementene, herunder den utøvende vakttjenesten som utføres av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Store forskjeller
Rapporten viser at det er store variasjoner i hvordan landene organiserer sikring av bygg og eiendom. I Storbritannia og Tyskland er politiet sentrale bidragsytere, og i Danmark er også politiet involvert i dette. Der pågår det dessuten en evaluering etter terrorangrepene i februar. I Sverige har man en særordning med såkalte skyddsvakter, som også kan bevæpnes.

Cato Hemmingby

PROSJEKTLEDER: Cato Hemmingby har ledet prosjektet med rapporten.

- Generelt kan vi si at myndighetsinstitusjoner i de besøkte landene har noe bedre stedlig kapasitet til å håndtere visse typer trusselaktører, enn vi har her hjemme, sier Cato Hemmingby.

Han forteller at i de undersøkte landene er det i stor grad avklarte roller mellom politi og sikkerhetsmannskaper, og de utfyller hverandre. I all hovedsak utfører vaktmannskaper ordinære oppgaver, uten utvidete fullmakter eller maktmidler. Det er forbeholdt politiet, med unntak av i Sverige.

Annerledes i Norge
I Norge utføres objektsikring av vakter og vektere. De bidrar betydelig til bedre samfunnssikkerhet generelt, men har klare begrensninger gjennom vaktvirksomhetsloven. Cato Hemmingby mener det er viktig å diskutere rollefordelingen mellom vektere og politi, særlig sett i lys av dagens forhøyede trusselbilde.

- Norge har for eksempel brukt store summer på å sikre potensielt utsatte bygg mot bombeangrep, men ikke tilført de samme objektene noen stedlig reaksjonskapasitet ved et eventuelt skytevåpenangrep. Det er en sårbarhet som bør reduseres snarlig. Skytevåpenangrep er mer aktuelt enn før, sier Hemmingby.

Han mener også at terroristers manglende forutsigbarhet når det gjelder målvalg, tilsier at flere objekter og nøkkelpunkter har behov for permanent beskyttelse av bevæpnet politi, fordi de er ekstra utsatt.

- Dessuten vil politiets tilstedeværelse gi flere positive bieffekter, som mindre ordinær kriminalitet, større avskrekkingseffekt overfor trusselaktører, økt trygghetsfølelse blant ansatte og økt objektkunnskap blant politimannskapene, sier Hemmingby.

Hele rapporten er tilgjengelig i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |