Hopp til innhold

mai

Studenter som fremfører et skuespill

Digitalt politiarbeid - nå som eget emne

Gjennom et kreativt skuespill belyser studentene én av mange utfordringer innenfor datasikkerhet. Politistudentene som startet i høst er første kull som har hatt emnet «Digitalt politiarbeid» på timeplanen. Se videoreportasje.
Akhtar Chaudhry foran porten til Politihøgskolen

Ny arena for inkludering og mangfald

Akhtar Chaudhry tek sitt engasjement for inkludering og mangfald over på ein ny arena. Men fortsatt gløder han for at fleire med innvandrarbakgrunn skal søkje politiutdanning.
Ein søker som blir testa i lav bom for kvinner

Sterk auke i talet som tek fysiske testar

Politihøgskolen hadde rekord i søkjertala til politiutdanning i 2015. Auken held seg i høve til kor mange som tek fysiske testar, som er starten på opptaksprøvane.
Haavard Reksten med forskningsmeldingen 2014 i hånden

Publiseringsrekord for forskningen

Forskningsmeldingen 2014 viser at Politihøgskolen (PHS) bidrar i samfunnsdebatten som aldri før. Fjoråret ble et toppår for både vitenskapelige publiseringer og kronikker.
Politistudent

6000 ord tilbakelagt

Måneder med lesing og skriving er over. Arbeidet med bacheloroppgaven har gitt verdifull kunnskap om metode og forebygging. Se videoreportasje.
Brann, politi og ambulanse bærer en markør på båre under redningsøvelsen i Bodø 2015

Samvirke i praksis

Mandag 21. september går Redningskonferansen 2015 av stabelen på Thon Congress Gardermoen. Årets tema er «Samvirke i praksis».
Studentrådsleder Even Sollie til venstre i bildet. Rektor Nina Skarpenes håndhilser på justiskomiteens Anders B. Werp

Justiskomiteen takket Politihøgskolen

Stortingets justiskomite besøkte tirsdag 12. mai Politihøgskolen, og fikk presentert høgskolens arbeid med utdanning, forskning og formidling.
Forsiden på rapporten

«Kvalitet i etterforskningen»

Politihøgskolens professor Tor-Geir Myhrer har utgitt en ny rapport om etterforskning. Rapporten «Kvalitet i etterforskningen» tar for seg påtaleansvarliges rolle og betydning.
Henny I Bech og Ellen Hestenes

PHS i front for dyrevelferd

I to hele dager skal studentene på Natur- og Forurensingsstudiet lære mer om dyrevelferd. Økt kompetanse vil være med på å styrke politiets innsats på dette området.
Inger Marie Sunde

Politihøgskolen får en ny professor

Inger Marie Sunde har blitt professor i rettsvitenskap. Forskningen hennes knyttes spesielt til datakriminalitet, og hun har spesialkompetanse innen feltet digitalt politiarbeid.