Hopp til innhold

6000 ord tilbakelagt

Politistudent
SØKE ETTER INFORMASJON: Sindre forteller at arbeidet med bacheloroppgaven har gitt han mer kunnskap om å søke etter og være kritisk til informasjon.
Måneder med lesing og skriving er over. Arbeidet med bacheloroppgaven har gitt verdifull kunnskap om metode og forebygging. Se videoreportasje.

Formålet med bacheloroppgaven er at studentene gjennom et selvstendig, skriftlig arbeid skal vise at de kan beskrive, belyse, analysere og drøfte problemstillinger knyttet til forebyggende politiarbeid. Bacheloroppgaven skal være utviklingsrettet og synliggjøre sammenheng mellom teori og praksis.

Publisert: - Sist oppdatert: |