Hopp til innhold

Digitalt politiarbeid - nå som eget emne

Studenter som fremfører et skuespill
DATASIKKERHET: Studentene presenterte ulike temaer om datasikkerhet. En gruppe hadde laget et skuespill om sosial manipulering.
Gjennom et kreativt skuespill belyser studentene én av mange utfordringer innenfor datasikkerhet. Politistudentene som startet i høst er første kull som har hatt emnet «Digitalt politiarbeid» på timeplanen. Se videoreportasje.

I forbindelse med justert rammeplan og ny fagplan for 2014 - 2017, ble emnet Digitalt politiarbeid innført. I emnet får studentente undervisning i politiets datasystemer, men i tillegg kommer grunnleggende teknologiforståelse, som blant annet skal gi studentene kunnskaper om internett, nettverk, datamaskiners oppbygning og sosiale medier. Studentene skal lære å samle inn, analysere og bearbeide digitale spor til bruk i straffesak og som bevis i retten.

Innholdet i Digitalt politiarbeid sees i sammenheng med undervisningen i «Rapport- og etterforskingslære» og «Ordenstjeneste og ordensjus».

Publisert: - Sist oppdatert: |