Hopp til innhold

Justiskomiteen takket Politihøgskolen

Studentrådsleder Even Sollie til venstre i bildet. Rektor Nina Skarpenes håndhilser på justiskomiteens Anders B. Werp
UTDANNING, FORSKNING OG FORMIDLING: Rektor Nina Skarpenes presenterte PHS' utdanninger og satsningsområder for justiskomiteen. Fra venstre: Studentrådsleder Even Sollie, rektor Nina Skarpenes og justiskomiteens Anders B. Werp.
Stortingets justiskomite besøkte tirsdag 12. mai Politihøgskolen, og fikk presentert høgskolens arbeid med utdanning, forskning og formidling.

Komiteen var ved denne anledningen ledet av Anders B. Werp (H). Han innledet med å understreke høgskolens betydning for kvalitet og utvikling i politietaten, og at komiteen lenge hadde hatt Politihøgskolen på kjøreplanen for et besøk.

Nina Skarpenes var vertskap for besøket, og hadde med seg en delegasjon av ledere og tillitsvalgte, også studentrådsleder Even Bentz Sollie.

Hun presenterte høgskolens utdanninger og sentrale satsningsområder under to hovedoverskrifter: «Kunnskap for et tryggere samfunn» og «Politihøgskolen utdanner fremtidens politi».

- Vi skal være i forkant av profesjonsfeltet, og et ledende miljø innen politiforskning. Vi skal utdanne politiansatte som lærer videre i hele yrkeskarrieren, og det inkluderer også tilbud om studier ved våre videreutdanninger, sa Nina Skarpenes blant annet.

Aktive medlemmer
Hun redegjorde videre både for innhold, endringer og utvikling ved bachelorstudiet, etter- og videreutdanningene, og den utvikling som skjer innen politiforskningen ved høgskolen.  Endelig var hun også innom Politihøgskolens medvirkning og oppfølging av sentrale dokumenter, som 22.juli-rapporten, Terrormeldingen, Politianalysen, Nærpolitireformen og strukturendringene i høgskole- og universitetssektoren.

Justiskomiteens medlemmer var aktive, og hadde mange spørsmål og kommentarer knyttet til de ulike delene av fremleggelsen fra Politihøgskolen.

- Vi takker for besøket, dette har vært informativt og godt formidlet om Politihøgskolens virksomhet, og av meget stor relevans for komiteens arbeid, oppsummerte Anders B. Werp ved slutten av det drøyt to timer lange besøket.

Publisert: - Sist oppdatert: |